ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 1
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24-8-2017