Η πρώτη αφίσα του EcoMobility Rally 2018

Ήδη ετοιμάστηκε μια πρώτη αφίσα για την εκδήλωση προκειμένου να κυκλοφορήσει μεταξύ των χορηγών. Για να εμφανιστεί στις πλήρεις διαστάσεις …