Uncategorized, Άρθρα, Ενημέρωση

ΒΑΣΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Προμελέτη – Πρόταση ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο  Χωροθέτησης και Τεχνικών Προδιαγραφών

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, με παρέμβασή του στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για το θέμα των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, υποστήριξε ότι ανεξαρτήτως των εξελίξεων που θα πρέπει να δρομολογηθούν για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέσα στον αστικό ιστό των πόλεων, διεργασία ή οποία εν πολλοίς θα επηρεασθεί από την ίδια την αγορά και βέβαια από την ταχύτητα διάδοσης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, είναι απαραίτητο, για δύο πολύ σοβαρούς λόγους, να δρομολογηθεί άμεσα η εγκατάσταση ενός βασικού εθνικού δικτύου σύγχρονων ταχυφορτιστών που να καλύπτει το κύριο οδικό δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας.

  1. Η Ελλάδα πρέπει, το ταχύτερο δυνατό, να παύσει να αποτελεί ένα αφιλόξενο πεδίο για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων όταν μάλιστα οι Βαλκανικοί μας γείτονες προπορεύονται σημαντικά σε αυτόν τον τομέα και επομένως έχει ανοίξει ήδη ο δρόμος εισόδου στη χώρα μας τέτοιων αυτοκινήτων από τα βόρεια σύνορά μας. Παράλληλα σημειώνονται και αρκετές αφίξεις από την Ιταλία μέσω Ηγουμενίτσας – Πάτρας. Είμαστε μια κατ’ εξοχή χώρα αυτοκινητικού τουρισμού υψηλής στάθμης και σαν τέτοια πρέπει να παραμείνουμε κατά την επερχόμενη εποχή της ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων η οποία είναι βέβαιο ότι θα καταστεί εξ αρχής ιδιαίτερα προσφιλής στα υψηλά εισοδηματικά στρώματα της Ευρώπης.
  2. Η ανάγκη δημιουργίας ενός τέτοιου δικτύου γίνεται ακόμα περισσότερο επιτακτική εφόσον πράγματι επιδιώκουμε σαν χώρα την ευρεία διάδοση της ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων. Η τεχνολογία έχει κάνει, και συνεχίζει να κάνει, άλματα στον τομέα των συσσωρευτών. Στα επόμενα δύο με τρία χρόνια θα προσφέρονται στον Έλληνα αγοραστή πολλά μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε τιμές ανταγωνιστικές με εκείνες των συμβατικών και με αυτονομίες από 200 έως και 400 ή και περισσότερα ακόμα χιλιόμετρα.  Ο μόνος λόγος πλέον για τον οποίο ο υποψήφιος αγοραστής θα αποφύγει να αγοράσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα είναι η έλλειψη του δικτύου ταχυφορτιστών η οποία θα αποκλείει τον γρήγορο ανεφοδιασμό του με ηλεκτρική ενέργεια, όταν ταξιδεύει ανά την Ελλάδα, κάτι που βεβαίως θα είναι εξασφαλισμένο για το βενζινοκίνητο αυτοκίνητό του.

Το ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο έχει σχεδιάσει ένα τέτοιο δίκτυο. Έχει κάνει μια πρώτη χωροθέτηση, έχει επιλέξει τις ανά θέση ενδεικνυόμενες προδιαγραφές και έχει ποσοτικοποιήσει και εκτιμήσει το κόστος προμήθειας του αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Θεωρεί επίσης ότι η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη μέθοδος υλοποίησης του δικτύου θα είναι η προμήθεια αυτού του εξοπλισμού από κεντρικό φορέα και στη συνέχεια η προκήρυξη πρόσκλησης προς τον

Τα προβλεπόμενα σημεία χωροθέτησης σε πρώτη προσέγγιση

επιχειρηματικό κόσμο για την εκδήλωση του ενδιαφέροντος του για την ανά θέση ολοκλήρωση της κάθε εγκατάστασης ταχυφορτιστών υπό όρους που θα εξασφαλίζουν τόσο την ομαλή λειτουργία κάθε τέτοιας εγκατάστασης όσο και του δικτύου στο σύνολό του. Η παροχή του εξοπλισμού θα πρέπει να λειτουργεί σαν το κύριο κίνητρο μιας τέτοιας επένδυσης και για το λόγο αυτό θα πρέπει να συμφωνείται με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους. Στις θέσεις για τις οποίες τελικώς δεν θα εκδηλωθεί οποιοδήποτε επιχειρηματικό ενδιαφέρον θα πρέπει, στην αρχική φάση, ο κεντρικός φορέας να υλοποιήσει τις εγκαταστάσεις με δική του μέριμνα έτσι ώστε το δίκτυο να ολοκληρωθεί

Το σχετικό τεύχος της προμελέτης του δικτύου είναι διαθέσιμο για οποιονδήποτε αρμόδιο φορέα ενδιαφερθεί να το αποκτήσει.

Ένα μήνυμα στο info@heliev.gr είναι αρκετό για να επικοινωνήσουμε μαζί του και να του το παραχωρήσουμε χωρίς καμιά υποχρέωση εκ μέρους του

Previous ArticleNext Article