Ενημέρωση

Γενικές πληροφορίες για γα e-rallies

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Κατηγορία IIIA – Ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα καθημερινής χρήσης (όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2.5.1 των Τεχνικών Κανονισμών της FIA για τα αυτοκίνητα εναλλακτικής ενέργειας).
Κατηγορία VII – Υβριδικά /Ηλεκτρικά αυτοκίνητα (όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 9 υπό-άρθρο 7 των Τεχνικών Κανονισμών της FIA για τα αυτοκίνητα εναλλακτικής ενέργειας).
Κατηγορία VIII – Αυτοκίνητα Εναλλακτικών Καυσίμων (όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2.9 των Τεχνικών Κανονισμών της FIA για τα αυτοκίνητα εναλλακτικής ενέργειας).

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ E-RALLIES

Τα φιλικά στο περιβάλλον E-Rallies αποτελούν δοκιμασίες οδήγησης ακριβείας και υπό προϋποθέσεις μπορεί να προσμετρούν στο Κύπελλο Εναλλακτικών Ενεργειών της FIA.
Σκοπεύουν στην ευρύτερη διάδοση των αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας τα οποία εξοικονομούν ενέργεια και εκπέμπουν τις μικρότερες δυνατές ποσότητες ρύπων και CO2. Επίσης συμβάλλουν στην ενθάρρυνση βελτίωσης των οδηγικών συνηθειών, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιωσιμότητα του τομέα των μεταφορών μέσω της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας για την κίνηση των οχημάτων.

Στις διοργανώσεις των E-Rallies, που προσμετρούν στο Κύπελο Εναλλακτικών Ενεργειών της FIA, υφίστανται δύο ξεχωριστά κύρια πεδία ανταγωνισμού για τα οποία τελικά καταστρώνεται και δημοσιεύεται μια σύνθετη γενική κατάταξη η οποία αποστέλλεται στη FIA προκειμένου να απονεμηθούν οι βαθμοί του Κυπέλου. Ένα τρίτο πεδίο ανταγωνισμού, μη υποχρεωτικό για τους οργανωτές, είναι η προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας η/και οικολογικής οδήγησης εκ μέρους των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Οι κατατάξεις αυτού του πεδίου ανταγωνισμού δεν λαμβάνονται υπόψη για την βαθμολογία του Κυπέλου.

Το ένα από τα κύρια πεδία ανταγωνισμού, που λαμβάνονται υπόψη για την βαθμολογία του Κυπέλου, είναι η αξιολόγηση της ικανότητας των συμμετεχόντων να σεβαστούν απολύτως το ωράριο εκτέλεσης της όλης εκδήλωσης όπως αυτό καταστρώθηκε από τους διοργανωτές. Αυτό εκφράζεται με τη μορφή των διαδοχικών «ιδανικών» χρόνων για την μετακίνηση των αυτοκινήτων από τον ένα σταθμό ελέγχου χρόνου στον επόμενο σταθμό ελέγχου χρόνου. Κάθε πρόωρη ή καθυστερημένη άφιξη επιφέρει βαθμούς ποινής. Το άλλο κύριο πεδίο ανταγωνισμού, μεγάλης βαρύτητας για την κατάστρωση της τελικής κατάταξης, είναι η ικανότητα των πληρωμάτων να διατρέξουν όλες τις ειδικές διαδρομές ακριβείας οδήγησης με την υποχρεωτική σταθερή ταχύτητα (ή ταχύτητες) την οποία ορίζει ο διοργανωτής για κάθε μία από αυτές, τηρώντας ταυτοχρόνως όλες τις σχετικές με αυτές τις δοκιμασίες διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Στην πράξη τα E-Rallies του Κυπέλου Εναλλακτικών Ενεργειών της FIA είναι παρόμοια με τα γνωστά Rallies ταχύτητας στα οποία ο ανταγωνισμός, κατά την εκτέλεση των «ειδικών διαδρομών» έχει σαν αντίπαλο τον χρόνο αφού ο συμμετέχων πρέπει να τις διατρέξει με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, ενώ στα E-Rallies τις «ειδικές διαδρομές ακριβείας οδήγησης» ο συμμετέχων πρέπει να τις διατρέξει έχοντας σαν σύμμαχο του τον χρόνο τον οποίο και πρέπει να τηρεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

Στον ανταγωνισμό Εξοικονόμησης Ενέργειας η/και σε εκείνον της «Οικολογικής Οδήγησης» (οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικό να συμπεριλαμβάνονται στα “E-Rallies” και συνήθως αφορούν τους διοργανωτές ή τις εθνικές τους Λέσχες) αξιολογείται η ικανότητα του συμμετέχοντος να οδηγήσει το αυτοκίνητό του, σε ολόκληρη την εκδήλωση, καταναλώνοντας τη μικρότερη δυνατή ενέργεια καυσίμου. Στο πεδίο αυτό οι κατασκευαστές μπορούν να επιδείξουν τις νέες τεχνολογίες τους οι οποίες επιδιώκουν την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας.
Σημαντικό χαρακτηριστικό των “E-Rallies” αποτελεί το γεγονός ότι δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση «αγώνες ταχύτητας». Κατά συνέπεια δεν υφίσταται καμία ανάγκη εξοπλισμού των οχημάτων και των πληρωμάτων με πρόσθετες διατάξεις ασφαλείας. Όλα τα ηλεκτρικά, υβριδικά και εναλλακτικών καυσίμων αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν επισήμως πιστοποιημένα στις δημόσιες οδούς είναι απολύτως κατάλληλα και μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην εκδήλωση η οποία διεξάγεται κάτω από τις ίδιες ακριβώς συνθήκες που επικρατούν στην καθημερινή κίνηση στο δημόσιο δίκτυο.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Φύση της Εκδήλωσης: Το “Hi- Tech Eco Mobility Rally 2018” θα έχει τη μορφή μιας φιλικής στο περιβάλλον εκδήλωσης δοκιμασίας οδήγησης ακριβείας (Ράλι ακριβείας). Κάθε αγωνιζόμενος θα συλλέγει βαθμούς ποινής από τις «Δοκιμασίες Ακριβείας» αλλά και από τις συνδετήριες διαδρομές (ποινές στους Σταθμούς Ελέγχου Χρόνου) σύμφωνα με το Βιβλίο Διαδρομής, την καρτέλα χρόνων και τα όσα θα προβλέπονται στον Συμπληρωματικό Κανονισμό ή στα Πληροφοριακά Δελτία, τα οποία θα εκδοθούν εν καιρώ.

Πλήρωμα

Το πλήρωμα κάθε αυτοκινήτου αποτελείται από ένα οδηγό και ένα συνοδηγό. Ο οδηγός και συνοδηγός μπορούν ελεύθερα να αλλάζουν τους ρόλους μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, υπό την αίρεση ότι και οι δύο είναι κάτοχοι των αναγκαίων αδειών οδήγησης και αγωνιζομένου. Έγκειται σε επιλογή του Οργανωτή να δεχτεί πληρώματα που να αποτελούνται από έναν οδηγό και έναν πλοηγό. Οι πλοηγοί πρέπει επίσης να είναι κάτοχοι αδείας αγωνιζομένου, αλλά δεν απαιτείται να διαθέτουν και άδεια οδήγησης. Κανένας άλλος επιβάτης δεν επιτρέπεται να επιβαίνει στο όχημα.

Previous ArticleNext Article