Φόρμες αίτησης

Φόρμα Εταιρικού Μέλους

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.
  • Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων – ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο Αξιότιμοι Κύριοι, Επιθυμούμε να εγγραφούμε στο ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο., στην κατηγορία των εταιρικών μελών. Τα στοιχεία μας αναφέρονται στη συνέχεια αποδεχόμεθα δε όπως χρησιμοποιούνται πάντοτε και μόνο μέσα στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των σκοπών του Σωματείου ήτοι της ευρύτερης δυνατής διάδοσης της ηλεκτροκίνησης των οχημάτων στη χώρα μας:

Φόρμα Φυσικού Προσώπου Μέλους

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.
  • Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων – ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο Αξιότιμοι Κύριοι, Επιθυμώ να εγγραφώ στο ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο., στην κατηγορία των φυσικών προσώπων μελών. Τα στοιχεία μου αναφέρονται στη συνέχεια αποδέχομαι δε όπως χρησιμοποιούνται πάντοτε και μόνο μέσα στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των σκοπών του Σωματείου ήτοι της ευρύτερης δυνατής διάδοσης της ηλεκτροκίνησης των οχημάτων στη χώρα μας:

Γραφείο:
Λεωφ. Συγγρού 43
117 43, Αθήνα
Τηλ. 2109210288
Φάξ 2109220054
email: info@heliev.gr
Διαδίκτυο: https://www.heliev.gr

Office:
43, Syggrou Avenue
117 43 Athens,Greece
Tel +30 2109210288
Fax +30 2109220054
e-mail: info@heliev.gr
Website: https://www.heliev.gr