Uncategorized, Άρθρα, Ενημέρωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ρύθμιση για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των συσσωρευτών ιόντων Λιθίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) προτείνει αυστηρότερους κανονισμούς προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο βιωσιμότητας των συσσωρευτών. Η προηγούμενη οδηγία, η οποία χρονολογικά μας πηγαίνει πίσω στο 2006, είχε εκδοθεί όταν η τότε επικρατούσα αντίληψη στόχευε στο να εξασφαλισθούν ασφαλέστερες συνθήκες ανακύκλωσης η/και απόρριψης των συσσωρευτών τύπου Μολύβδου – οξέος και τύπου Νικελίου – Καδμίου ενώ οι συσσωρευτές ιόντων Λιθίου βρίσκονταν ακόμα σε βρεφική ηλικία. Οι κανονισμοί που προτείνονται σήμερα έχουν σαν στόχο τη βελτίωση της βιωσιμότητας όλων των συσσωρευτών, τόσο μέσω της μείωσης του ανθρακικού τους αποτυπώματος και της χρήσης επικίνδυνων υλικών όσο και της αύξησης του ποσοστού των υλικών που να προέρχονται από ανακύκλωση.

Η προτεινόμενη ρύθμιση έρχεται ύστερα από παρέλευση 3 περίπου ετών από την εποχή που η Ευρωπαϊκή βιομηχανία επένδυσε σημαντικά ποσά στην ανάπτυξη των τεχνολογιών κατασκευής συσσωρευτών ιόντων Λιθίου παρακινούμενη από τις κυβερνήσεις, τους παράγοντες της αυτοκινητοβιομηχανίας και τον αναπτυσσόμενο ανταγωνισμό των Ασιατών κατασκευαστών συσσωρευτών. Ήταν τότε που πολλές εταιρίες, όπως η Northvolt, η Freyr και η Britishvolt ξεκίνησαν από το μηδέν την προσπάθεια αντιμετώπισης γιγάντων του κλάδου με τα μεγάλα τμήματα έρευνας και εξέλιξης και την μακρόχρονη εμπειρία, έχοντας όμως εξ’ υπαρχής αποφασίσει να ακολουθήσουν νέες μεθόδους βιώσιμης παραγωγής όπως π.χ. ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Η αντιμετώπιση του θέματος της βελτιωμένης βιωσιμότητας των προϊόντων τους από τα στάδια ακόμα της σχεδίασής τους αποτέλεσε σημαντικό πλεονέκτημα έναντι αναγνωρισμένων εταιρειών όπως είναι η LG Chem, η CATL, ή η Samsung. Προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά συστηματικά πλέον, θα κινηθούν οι νέες ρυθμιστικές πρωτοβουλίες

Βασικό στοιχείο του περιορισμού των δυσμενών για το περιβάλλον αποτελεσμάτων της παραγωγής συσσωρευτών ιόντων Λιθίου αποτελεί η μεγιστοποίηση του ποσοστού αξιοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών. Για το θέμα αυτό η οδηγία προβλέπει ως ελάχιστες υποχρεωτικές ποσοστώσεις το 4% για το Λίθιο, το 12% για το Κοβάλτιο και το 20% για το Νικέλιο. Επιπρόσθετα της κατά 100% υποχρεωτικής απόσυρσης προς επαναχρησιμοποίηση των συσσωρευτών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι λοιπές καταναλωτικές συσκευές, όπως είναι τα έξυπνα τηλέφωνα για παράδειγμα, θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε οι συσσωρευτές τους να αφαιρούνται εύκολα και να διατίθενται συστηματικά προς αντικατάσταση και ανακύκλωση.

Ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις θεωρούσαν ότι οι όγκοι των προς αντικατάσταση συσσωρευτών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα επισκίαζαν εκείνους των καταναλωτικών συσκευών στην πραγματικότητα αυτό δεν συνέβη ακόμα. Σημειώνεται επίσης ότι οι συσσωρευτές των καταναλωτικών συσκευών είναι πλούσιοι σε Κοβάλτιο και συγκεντρώνονται ευκολότερα προς επαναχρησιμοποίηση. Τελευταία πάντως παρατηρείται έντονη δραστηριότητα γύρω από τα θέματα της ανακύκλωσης των συσσωρευτών και αποδίδεται ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση στις συζητήσεις τις σχετικές με την περιβαλλοντική επίδραση της βιομηχανίας των συσσωρευτών ιόντων Λιθίου για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Απόδειξη τούτου αποτελεί η μεγάλη προσέλευση που σημειώνεται πρόσφατα στις διαδικτυακώς οργανωμένες ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των ειδικών του κλάδου όπως και η αθρόα συμμετοχή σε άλλης μορφής σχετικές εκδηλώσεις εν αντιθέσει με ότι συνέβαινε λίγα χρόνια πριν.

 Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα επισημαίνει επίσης την ανάγκη παραγωγής περισσότερο αποδοτικών συσσωρευτών. Πράγματι η επίδραση της αποδοτικότητας των συσσωρευτών σε ότι αφορά τη βιωσιμότητά τους δεν πρέπει να υποτιμάται. Συσσωρευτές με υψηλότερους συντελεστές ενεργειακής πυκνότητας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αποτελούν κλειδί για τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων που θα προκαλέσει ή έντονη βιομηχανική δραστηριότητα παραγωγής τους. Θα πρέπει όμως να γίνει κατανοητό ότι η βελτίωση της αποδοτικότητας των συσσωρευτών είναι αναγκαίο να συνδυάζεται με ταυτόχρονη μείωση της χρήσης επικίνδυνων πρώτων υλών και μείωση της αναγκαίας για την παραγωγή τους ενέργειας.

Η ανάγκη συνδυασμού αυτών των δύο τάσεων γίνεται κατανοητή και από το παράδειγμα της επίμονης προσπάθειας μείωσης του περιεχομένου σε Κοβάλτιο των καθόδων υψηλής ενέργειας τύπου NMC και NCA η οποία όμως καθιστά ερευνητέο το εάν τελικώς καθίσταται ευνοϊκή από πλευράς βιωσιμότητας στην περίπτωση που οδηγεί σε μικρότερους κύκλους ζωής. Τέτοιου είδους προβληματισμοί συζητούνται ευρύτατα και διερευνώνται οι διασυνδέσεις της διάρκειας του κύκλου ζωής με την βιωσιμότητα των παραγομένων συσσωρευτών.

Είναι προφανές ότι η βιομηχανία, μέσω κανονιστικών ρυθμίσεων, θα πρέπει να υποχρεωθεί να μεριμνά για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού βιωσιμότητας και την ελαχιστοποίηση των δυσμενών για το περιβάλλον αποτελεσμάτων της παραγωγής της. Για το σκοπό αυτό καθίσταται επίκαιρη και αναγκαία η εισαγωγή κανονισμών της Ε.Ε. σε ότι αφορά την κατασκευή των συσσωρευτών αφού τώρα ακριβώς βρισκόμαστε στη φάση της μεγάλης ανάπτυξης του κλάδου στον οποίο σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται και η επιχειρούμενη επικράτηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Previous ArticleNext Article