Uncategorized, Άρθρα, Ενημέρωση

Θεσμοθετείται παγκόσμιο πρωτάθλημα ηλεκτρικών αυτοκινήτων GT

Η αξιοποίηση των αγώνων αυτοκινήτων ως εργαστηρίου ανάπτυξης βιώσιμης κινητικότητας αποκτά νέα δυναμική με τη θέσπιση πρωταθλήματος για ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα τύπου GT. Το πρωτάθλημα αυτό θα υποστηρίξει την ανάπτυξη εξελιγμένης τεχνολογίας προορισμένης να εφαρμοσθεί στα υψηλών επιδόσεων ηλεκτρικά αυτοκίνητα της εν σειρά παραγωγής του μέλλοντος

Η ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι τόσο παλιά όσο και το ίδιο το αυτοκίνητο και κατά το μεγαλύτερο μέρος της οι αγώνες έχουν πρωτοστατήσει όχι μόνο στην εξέλιξη των κινητήρων εσωτερικής καύσης αλλά και των λοιπών στοιχείων που συγκροτούν ένα ασφαλές και αποδοτικό αυτοκίνητο. Σήμερα, η ταχεία ανάπτυξη των καθαρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τα οποία συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των μετακινήσεων, επιφέρει επαναστατικές αλλαγές στο πεδίο των αγώνων και θέτει νέους στρατηγικούς στόχους για τα χρόνια που έρχονται.

Η επίδραση της ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων στην αυτοκινητοβιομηχανία αυξάνεται συνεχώς με ολοένα γρηγορότερους ρυθμούς, ο δε μηχανοκίνητος  αθλητισμός, ο οποίος βρίσκεται σε αρμονική συνύπαρξη με τη βιομηχανία, υποχρεωτικά πλέον στρέφεται προς την ίδια κατεύθυνση.

Το προγραμματιζόμενο για το 2023 πρωτάθλημα ηλεκτρικών αυτοκινήτων τύπου GT είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει πλατφόρμα δοκιμών και εξέλιξης η οποία θα μπει στην υπηρεσία των κατασκευαστών προκειμένου να βελτιώσουν και τα μαζικώς παραγόμενα υψηλών επιδόσεων προϊόντα τους. Η πρωτοβουλία αυτή είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει ειδικότερα στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τύπων συσσωρευτών όπως και στη βελτίωση των συστημάτων υπερταχείας επαναφόρτισής τους. Άλλωστε αποτελεί κοινό τόπο το ότι η ευχέρεια αποθήκευσης ικανής ποσότητας ενέργειας στους συσσωρευτές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων όσο και ο γρήγορος ανεφοδιασμός τους αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την τελική επικράτηση της ηλεκτροκίνησης στο εγγύς μέλλον.

Τα αυτοκίνητα που θα κατασκευασθούν βάσει των προδιαγραφών συμμετοχής σε αυτό το πρωτάθλημα θα αγωνίζονται σε μεγάλες μόνιμες πίστες σε ολόκληρο τον κόσμο και θα διαθέτουν τεχνικά χαρακτηριστικά επιδόσεων και αυτονομίας τα οποία θα υπερτερούν εκείνων των σύγχρονων αγωνιστικών αυτοκινήτων με θερμικούς κινητήρες τύπου GT3 .

Η μεταφορά τεχνογνωσίας από τις πίστες στους δρόμους

Όπως δημοσιοποιήθηκε, το νέο αυτό πρωτάθλημα θα στηρίζεται στην εξ’ υπαρχής συμμετοχή της αυτοκινητοβιομηχανίας με τη συνεργασία της οποίας  θα συνταχθούν και οι τεχνικοί κανονισμοί του έτσι ώστε να επιτευχθεί ισορροπημένη αναλογία μεταξύ της δυνατότητας εφαρμογής και δοκιμών δημιουργικών λύσεων και ανάπτυξης τεχνολογιών αιχμής χωρίς να εκτινάσσεται στα ύψη το κόστος κατασκευής.

Ο θεσμός θα είναι ανοικτός τόσο στη συμμετοχή νέων κατασκευαστών, οι οποίοι εξ υπαρχής ειδικεύονται στα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα και δεν διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία από αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και στην πατροπαράδοτη αυτοκινητοβιομηχανία, εμπλεκόμενη ή μη στον τρέχοντα θεσμό των αγώνων με θερμικά αυτοκίνητα τύπου GT3, η οποία δραστηριοποιείται ήδη στην παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Βάσει των ανακοινώσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας το βάρος του βασικού μοντέλου θα κυμαίνεται από 1490 έως 1530 κιλά η δε μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς του θα περιορίζεται στα 430 kW. Με τον καθορισμό των περιθωρίων του βάρους σε σχετικώς ανώτερα επίπεδα από εκείνα που ισχύουν για την κατηγορία των θερμικών αυτοκινήτων  τύπου GT3 επιδιώκεται η κατά το δυνατό μείωση της χρήσης πολύ ακριβών υλικών και επομένως ο περιορισμός του κόστους κατασκευής.

Πέραν των συστημάτων υπερταχείας επαναφόρτισης των συσσωρευτών, θα δοκιμάζονται και πολλές άλλες τεχνολογικές εφαρμογές με τελικό στόχο πάντοτε τη μελλοντική μεταφορά της προηγμένης τεχνολογίας στη μαζική  παραγωγή.

Τα πλέον κρίσιμα τεχνικά θέματα των οποίων θα επιδιωχθεί ή εξέλιξη είναι κυρίως οι ίδιοι οι συσσωρευτές, η ενσωμάτωση της συστοιχίας τους στο κατασκευαστικό σύνολο του οχήματος και ο ταχύτερος δυνατός ρυθμός επαναφόρτισής τους. Αυτοί οι στόχοι θεωρούνται σήμερα από όλους τους κατασκευαστές, των οποίων το ενδιαφέρον εστιάζεται στη βελτίωση των προϊόντων τους και στην ικανοποίηση των αγοραστών τους, ως οι πλέον κρίσιμοι για την ευρεία διάδοση της ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν πλήρη ελευθερία επιλογής προωστηρίων συστημάτων. Θα μπορεί ο καθένας από αυτούς να χρησιμοποιήσει τα δικά του προωστήρια συστήματα είτε αυτά περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους  ηλεκτροκινητήρες είτε καταλήγουν να μεταδίδουν κίνηση στους δύο ή και στους τέσσερις τροχούς του αυτοκινήτου.

Τα συμμετέχοντα αυτοκίνητα θα διαθέτουν δυναμικά συστήματα ελέγχου τα οποία αυτομάτως θα ρυθμίζουν, ανεξάρτητα σε κάθε τροχό, την μεταφερόμενη ροπή αναλόγως της ταχύτητας, της επιτάχυνσης, της πρόσφυσης  και της γωνίας στροφής του, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το ανά πάσα στιγμή υψηλότερο δυνατό επίπεδο χειρισμού και ασφάλειας.

Παγκόσμια Υποστήριξη

Το νέο αυτό πρωτάθλημα των αγωνιστικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων τύπου GT θα υποστηρίζεται από την Αμερικάνικη εταιρεία “Discovery” μέσω του ευρωπαϊκού της κλάδου “Eurosport Events”, με έδρα στη Γαλλία, βάσει μακρόχρονης σύμβασης που υπέγραψε με τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου.

Πρόθεση αυτού του πολύ γνωστού οίκου με τη μεγάλη εμπειρία διεθνών συνεργασιών με όλα τα μέσα επικοινωνίας όπως είναι το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και ο τύπος  θα επιδιωχθεί η μεγαλύτερη δυνατή προβολή του θεσμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά την εναρκτήρια περίοδο του έτους 2023 το πρωτάθλημα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων τύπου GT σχεδιάζεται να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο  6 διεθνείς συναντήσεις σε πίστες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία με προοπτική επέκτασής του στις Η.Π.Α. κατά τη δεύτερη περίοδο του 2024.

Διονύσιος Νέγκας, επίτιμος πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο

Previous ArticleNext Article