Uncategorized, Άρθρα, Ενημέρωση

Παγκόσμια παραγωγή ηλεκτροκίνητων ελαφρών φορτηγών

Η αγορά των ελαφρών φορτηγών βρίσκεται στο κατώφλι μιας επανάστασης. Το μέλλον είναι ηλεκτρικό. Τα βασικά επιχειρήματα για την ανάγκη αυτής της τεχνολογικής εξέλιξης έχουν κατά κύριο λόγο να κάνουν με τις ανησυχίες μας για το περιβάλλον και ειδικότερα με την επίδραση του τομέα των μεταφορών στην κλιματική αλλαγή όπως βέβαια και με την ανάγκη απαλλαγής μας από τα καταστρεπτικά αποτελέσματα, για τη δημόσια υγεία, που επιφέρουν οι εκπεμπόμενοι από τις μηχανές εσωτερικής καύσης ρύποι. Μέχρι τώρα οι επιχειρηματικές αποφάσεις για τη λήψη μέτρων με φιλικό προς το περιβάλλον χαρακτήρα εμπεριείχαν πάντοτε και κάποιο ποσοστό αλτρουισμού. Στην αγορά των ηλεκτροκίνητων ελαφρών φορτηγών αυτό παύει να ισχύει πλέον. Είναι πασίδηλο ότι από τώρα και στο εξής οι αποφάσεις για τη μετατροπή των στόλων σε ηλεκτροκίνητους θα λαμβάνονται όχι για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος αλλά για οικονομικούς λόγους.

 

Για να πληροφορήσει τους ενδιαφερόμενους για τις αλλαγές που συντελούνται στον συγκεκριμένο χώρο ο ερευνητικός φορέας IDTechEx κυκλοφόρησε μια αναλυτική έκθεση με τον τίτλο “Electric Vans 2020-2030” στην οποία εκτίθενται οι εντός της δεκαετίες διαγραφόμενες εξελίξεις στον συγκεκριμένο χώρο και ανά περιοχή του κόσμου όπως Κίνα, Ευρώπη, Βόρειος Αμερική και λοιπές περιοχές του πλανήτη, εξειδικεύοντας τους τομείς κατασκευής των ηλεκτρικών ελαφρών φορτηγών, την αναμενόμενη διείσδυση στις αγορές, τα εμπορικά οφέλη αλλά τις απαιτήσεις σε συσσωρευτές. Η έκθεση αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη για όλες τις βιομηχανίες οχημάτων ή εξαρτημάτων, για τους κατασκευαστές συσσωρευτών, για τους παραγωγούς ειδικών πρώτων υλών και γενικώς για όλους όσους δραστηριοποιούνται στην ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων και τις  υποδομές υποστήριξής της όπως βέβαια και για τις μεταφορικές εταιρείες διανομής αγαθών με ιδιωτικούς στόλους αυτοκινήτων.

Αριστερά: Πρόβλεψη της ποσόστωσης των ηλεκτροκίνητων ελαφρών φορτηγών σε σχέση με τον συνολικό αριθμό πωλήσεων τέτοιων οχημάτων παγκοσμίως.

Δεξιά: Η πρώτη έκδοση του ηλεκτρικού κλειστού ελαφρού φορτηγού τύπου Van της εταιρείας Arrival.

   

Η αγορά των ελαφρών φορτηγών είναι πλεονεκτική σε ότι αφορά τη δυνατότητα ταχείας διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης. Οι διαχειριστές στόλων τέτοιων αυτοκινήτων βασίζουν πάντα τις επιλογές τους υπολογίζοντας το συνολικό κόστος χρήσης στον κύκλο ζωής του κάθε οχήματος και επομένως το σχετικά μεγαλύτερο αρχικό κόστος αγοράς ενός ηλεκτροκίνητου φορτηγού δεν αποτελεί ανασχετικό στοιχείο αφού αποσβένεται στη συνέχεια από το χαμηλό λειτουργικό του κόστος.

 

Κατά την επόμενη δεκαετία, καθώς οι τιμές των συσσωρευτών θα μειώνονται, τα οφέλη από τις οικονομίες κλίμακος θα γίνονται ολοένα και περισσότερο αισθητά και το κόστος των υλικών και εξαρτημάτων του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα μειώνεται επίσης είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει σημαντικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα από τη χρήση της ηλεκτροκίνησης. Τέλος το ενδεχόμενο περιορισμών στην κίνηση των δηζελοκίνητων αυτοκινήτων στα μεγάλα αστικά κέντρα θα αποτελέσει ένα ακόμα στοιχείο που θα κάνει τη ζυγαριά της απόφασης να γύρει οριστικά προς τα ηλεκτροκίνητα οχήματα.

 

Είναι επίσης βέβαιο ότι στα αμέσως επόμενα χρόνια θα δούμε πολλές εταιρείες μεταφορών να εφαρμόζουν μεγάλα πιλοτικά προγράμματα εφαρμογής της ηλεκτροκίνησης προκειμένου να αποκομίσουν επιβεβαιωμένα στοιχεία ικανοποίησης των στόχων τους σε ότι αφορά την οικονομία, την αυτονομία τη μεταφορική ικανότητα και την ευκολία οδήγησης. Το θετικό στοιχείο είναι ότι τα πιλοτικά αυτά προγράμματα θα μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα χωρίς την απαίτηση οποιασδήποτε επιπρόσθετης επένδυσης εφόσον θα ενσωματώνονται στα ετήσια προγράμματα ανανέωσης των στόλων των εταιρειών.

 Για περισσότερες πληροφορίες: www.IDTechEx.com/eVans.

 Συγγραφή: Dr David Wyatt

Δημοσίευση: 28 Φεβρουαρίου 2020

Previous ArticleNext Article