Τι αντιπροσωπεύει το ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο;

80 Μέλη που αντιπροσωπεύουν η διασυνδέονται με:

 • 4 Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία.
 • 1 Ερευνητικό Κέντρο για τις Μεταφορές και τη Βιώσιμη Κινητικότητα (Ι.ΜΕΤ).
 • Τον Εθνικό παραγωγό Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΗ).
 • Τις μεγαλύτερες εταιρίες του Ενεργειακού τομέα.
 • Τις κατασκευαστικές και εμπορικές επιχειρήσεις του τομέα Μεταφορών.
 • Τις κατασκευαστικές και εμπορικές επιχειρήσεις του τομέα των Υποδομών.
 • Τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου FIA για τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
 • Την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ηλεκτροκίνησης AVERE.

Ποιά είναι η δομή του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο;

 • Ως πλήρη Μέλη του Ινστιτούτου ονομάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο φυσικά πρόσωπα τα οποία πρεσβεύουν ότι ο εξηλεκτρισμός των διαφόρων οχημάτων είναι ο μόνος τρόπος να διασώσουμε το περιβάλλον από τα καταστροφικά αποτελέσματα που επιφέρει ο στηριζόμενος στους κινητήρες εσωτερικής καύσης τομέας των μεταφορών, λόγω των τεραστίων ποσοτήτων ρυπαντών και διοξειδίου του άνθρακα που παράγει.
 • Το Ινστιτούτο είναι επίσης ανοικτό και σε εγγραφές νομικών προσώπων όπως Ινστιτούτων, εταιρειών κ.λπ. τα οποία ασκούν δραστηριότητες προς την ίδια κατεύθυνση για επιστημονικούς, ανθρωπιστικούς ή ακόμα και επιχειρηματικούς λόγους.
 • Η πλειονότητα των Μελών του Ινστιτούτου είναι καθηγητές, τεχνολόγοι, μηχανικοί παραγωγής, ερευνητές, επιβλέποντες μηχανικοί κ.λπ.

Πως Διοικείται το ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο;

Διοίκηση του Ινστιτούτου

Το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται δια μυστικής ψηφοφορίας από τη Γενική Συνέλευση των Μελών κάθε τρία χρόνια. Συνεδριάζει τουλάχιστο μια φορά το μήνα εκτός από τις περιπτώσεις εκτάκτων συναντήσεων όταν οι υποθέσεις του Ινστιτούτου το απαιτούν. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας είναι εξουσιοδοτημένοι να εκπροσωπούν το Ινστιτούτο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ατενίζοντας το Μέλλον

Η Εποχή του εξηλεκτρισμού των αυτοκινήτων έφτασε.

Οι προσπάθειες τελικά καρποφόρησαν. Οι κατασκευαστές ανακοινώνουν ολοένα και περισσότερα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα για τα χρόνια που έρχονται μέσα σε ένα γαλαξία από σχήματα, τεχνολογίες και επιδόσεις που μπορούν να προσελκύσουν κάθε υποψήφιο αγοραστή. Οι φορείς διάδοσης της καθαρής αυτοκίνησης οφείλουμε να συνεργαστούμε κλειστά και να καθοδηγήσουμε την κοινωνία στις σωστές επιλογές. Οφείλουμε επίσης να προστατεύσουμε την ίδια την πρόοδο από τους κινδύνους που ελλοχεύουν μέσα σε κάθε τεχνολογική επανάσταση.

Περισσότερες πληροφορίες

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. και τη δράση της στα παρακάτω έγγραφα.