ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ABB Α.Ε. – ASEA BROWN BOVERI Α.Ε.
ECO SUN Ε.Π.Ε.
ΚΟSMOCAR Α.Ε.
POLIS PARK Α.Ε.
ROBERT BOSCH Α.Ε.
ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
ΔΕΗ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
MOVIVA LTD
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ
NISSAN – ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.