ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ABB Α.Ε. – ASEA BROWN BOVERI Α.Ε.
ECO SUN Ε.Π.Ε.
ΚΟSMOCAR Α.Ε.
POLIS PARK Α.Ε.
ROBERT BOSCH Α.Ε.
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ
NISSAN – ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.
ΣΠΑΝΟΣ Α.Ε.
MOTO TREND S.A.
ΑΦΟΙ ΜΙΝΤΖΑ Α.Ε.
TOTAL HELLAS S.A.
ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.
HELLASTRON