Δελτία τύπου

Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.: Προτάσεις και κίνητρα για ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης

Αντικατάσταση μπαταριών, «πράσινες» πιάτσες ταξί και νομοθετικό πλαίσιο

Σημαντικές προτάσεις, που αφορούν στη  χορήγηση χρηματοδοτικών και μη κινήτρων για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης προέκυψαν την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.) στην Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου Υμηττού, την οποία ευγενικά παραχώρησε ο Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού, κ. Αναστάσιος Μπινίσκος.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν δια ζώσης ή μέσω εξουσιοδότησης 24  εταιρικά και 23 ατομικά μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. Παρουσιάστηκε η Έκθεση Πεπραγμένων, ο Οικονομικός απολογισμός 2022 και προϋπολογισμός 2023, για τα οποία τα μέλη παμψηφεί ετάχθησαν υπέρ της απαλλαγής του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο), Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών(ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) και Αντιπρόεδρος του ΕΚΕΤΑ Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης,  παρουσίασε την κατάσταση της Ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Με τη συζήτηση που ακολούθησε, αποκρυσταλλώθηκαν οι κύριες θέσεις του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο., έναντι της Πολιτείας, όπως:

  • Χρηματοδότηση της αντικατάστασης των μπαταριών των Η/Ο μετά το πέρας της ζωής τους, με προτεραιότητα τα ταξί που ολοκληρώνουν τον κύκλο τους συντομότερα.
  • Χορήγηση μη χρηματοδοτικών κινήτρων για ηλεκτροκίνητα ταξί, όπως η καθιέρωση ‘‘πράσινης’’ πιάτσας ταξί σε βασικούς κόμβους (αεροδρόμια, λιμάνια, κέντρα πόλεων).
  • Κίνητρα χρηματοδοτικά και άλλα για την ηλεκτροκίνηση επαγγελματικών οχημάτων, όπως βαρέα οχήματα εμπορευματικών μεταφορών.
  • Προσθήκη του ”Ολλανδικού μοντέλου” (ΣΔΙΤ), μέσω διαγωνισμού, για εγκατάσταση σταθμών φόρτισης κλειστού αριθμού, σε περιοχές κύριου ενδιαφέροντος.
  • Ανάπτυξη νομοθετικού πλαισίου για τη δυναμική τιμολόγηση και τη χρήση του V2G &smartcharging φορτιστών, το οποίο θα προετοιμαστεί από ομάδα εργασίας του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.
  • Νομοθετική πρωτοβουλία για διαχείριση χρησιμοποιημένων μπαταριών Η/Ο , για τη μετάβαση στη “δεύτερη ζωή” τους, αλλά και για ανακύκλωση.
  • Ανάπτυξη και ευρεία διάδοση ασφαλιστικών προϊόντων για την κάλυψη Η/Ο, όπως η αντικατάσταση της μπαταρίας αυτών, ή η οδική βοήθεια μετά από τυχόν τροχαίο ατύχημα.

Previous ArticleNext Article