Uncategorized, Άρθρα, Ενημέρωση

ΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (PHEV) Είναι ρεαλιστικές αυτές οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές κατανάλωσης και εκπομπών;

Η παγκόσμια αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αναπτύσσεται ταχύτατα. Τον Ιανουάριο του 2017 ο συνολικός αριθμός των μέχρι τότε πωλήσεων είχε φτάσει τα 2.000.000. Τα αναφορτιζόμενα υβριδικά αυτοκίνητα (PHEV) αντιπροσώπευαν από τότε σημαντικό ποσοστό παρά το ότι δεν είχαν ακόμα κυκλοφορήσει πολλά μοντέλα αυτής της τεχνολογίας.

Από πλευράς επιδίωξης των κατασκευαστών, αντιμετώπισης των αρχών πιστοποίησης αλλά και προσδοκιών των καταναλωτών τα PHEVs παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερα ελκυστικό αγοραστικό ενδιαφέρον αφού καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών του χρήστη τόσο για καθαρές αστικές μετακινήσεις με μηδενικές εκπομπές CO2 και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας όσο και για μεγάλα ταξίδια ακόμα και εκεί που δεν υφίστανται καθόλου  υποδομές φόρτισης ή ταχυφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Αυτό καθίσταται δυνατό επειδή τα αναφορτιζόμενα υβριδικά αυτοκίνητα αξιοποιούν δύο εντελώς διαφορετικής μορφής πηγές ενέργειας. Χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια, την οποία μπορούν να προσλαμβάνουν από εξωτερική πηγή όπως για παράδειγμα από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και συμβατικά ορυκτά καύσιμα (βενζίνη, ντίζελ κ.λπ.) τα οποία παρέχονται από τις αντλίες των σταθμών ανεφοδιασμού των αυτοκινήτων. Αυτό όμως που προκαλεί εύλογα ερωτηματικά σε όλους όσους εξετάζουν την αγορά ενός τέτοιου αυτοκινήτου είναι τα σχεδόν απίστευτα χαμηλά νούμερα κατανάλωσης ενέργειας και αντίστοιχων εκπομπών CO2 που δηλώνουν οι κατασκευαστές τους. Και το συνηθέστερο ερώτημα είναι εάν αυτά τα νούμερα μπορούν να χαρακτηριστούν ως ρεαλιστικά και εάν πράγματι θα προσεγγίζουν εκείνα  τα οποία θα διαπιστώσει ό χρήστης στην πράξη μετά την αγορά του αυτοκινήτου.

Για όσους δεν ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στις λεπτομέρειες του θέματος ή δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο για να το κάνουν, η απάντηση που μπορεί να δοθεί άμεσα στα ερωτήματα αυτά είναι ότι οι μετρήσεις της κατανάλωσης και των εκπομπών που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά των PHEVs είναι ακριβείς (άλλωστε δεν θα μπορούσε να μην ήταν) και έχουν προκύψει από την εφαρμογή της προβλεπόμενης από τους κανονισμούς διεθνούς μεθοδολογίας μετρήσεων για τα αυτοκίνητα αυτού του τύπου.

Τα εκ πρώτης όψεως πολύ χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης και εκπομπών που προκύπτουν οφείλονται στο ότι η μεθοδολογία αυτή λαμβάνει υπόψη δύο εντελώς διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας αυτών των αυτοκινήτων:  α) τη συνθήκη κατά την οποία το αυτοκίνητο κινείται μόνο με την ηλεκτρική ενέργεια των συσσωρευτών του (CD Mode) και β) τη συνθήκη κατά την οποία κινείται μόνο με το ορυκτό καύσιμο (CS Mode).

Στην πρώτη από αυτές τις δύο συνθήκες είναι προφανές ότι τα αποτελέσματα είναι εφάμιλλα εκείνων των αμιγώς ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων με συσσωρευτές. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι ασυγκρίτως καλύτερα από εκείνα των συμβατικών αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης τόσο σε ότι αφορά την πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας κίνησης (και επομένως και της ισοδύναμης κατανάλωσης καυσίμου) όσο και των εκπομπών που είναι μηδενικές. Στη δεύτερη συνθήκη τα αποτελέσματα είναι απολύτως συγκρίσιμα με εκείνα των συμβατικών αυτοκινήτων αφού στην περίπτωση αυτή το αυτοκίνητο λειτουργεί όπως ακριβώς λειτουργούν και τα συμβατικά αυτοκίνητα αφού κινείται μόνο με τα ορυκτά καύσιμα.

                Και τώρα ερχόμαστε στο κρίσιμο σημείο του συνδυασμού αυτών των δύο αποτελεσμάτων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μετρήσεων και να δημοσιοποιηθεί ο συνδυασμός τους ο οποίος είναι αυτονόητο ότι θα είναι τόσο πολύ κοντά σε εκείνα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο με την ηλεκτρική ενέργεια των συσσωρευτών του  ή αντίστροφα τόσο πολύ κοντά σε εκείνα των συμβατικών αυτοκινήτων όσο περισσότερο κινούμε το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας τα ορυκτά καύσιμα.

Για τον προσδιορισμό του σωστού μίγματος, η μεθοδολογία των μετρήσεων προβλέπει τη συμμετοχή, στα συνδυασμένα αποτελέσματα, κάθε μίας από τις δύο κεχωρισμένες μετρήσεις σε ποσοστά τέτοια που να αναλογούν στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των δυνατοτήτων κίνησης του αυτοκινήτου.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η μεθοδολογία που ακολουθείται τόσο για τις δύο επιμέρους μετρήσεις όσο και για τον υπολογισμό της συνδυασμένης μέτρησης δεν είναι τόσο απλοποιημένη όσο περιγράφεται ανωτέρω δοθέντος ότι λαμβάνονται υπόψη πολλές άλλες παράμετροι που σχετίζονται με τις προδιαγραφές του συγκεκριμένου αυτοκινήτου προκειμένου να επιφέρονται οι αναγκαίες διορθώσεις και αναγκαίοι ισοζυγισμοί  σε όλα τα  στάδια των μετρήσεων και υπολογισμών. Η ανάλυση σε βάθος αυτής της διαδικασίας υπερβαίνει βέβαια το σκοπό του παρόντος.

Λαμβανομένων υπόψη των όσων προαναφέρθηκαν η απάντηση στα βασικά ερωτήματα του τίτλου είναι η εξής: Ναι, είναι ρεαλιστικά τα αναφερόμενα αποτελέσματα εάν ο χρήστης του αυτοκινήτου εκμεταλλεύεται σωστά τη δυνατότητά του να κινείται με δύο διαφορετικές πηγές ενέργειας και εφόσον οι λειτουργικές συνθήκες εξυπηρέτησης των μεταφορικών του αναγκών προσιδιάζουν στο λειτουργικό μοντέλο που ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό τους.

Μια πολύ αποτελεσματική πρακτική οδηγία για την καλύτερη εκμετάλλευση ενέργειας στα αυτοκίνητα τύπου PHEV είναι η σε ημερήσια βάση εξάντληση της ηλεκτρικής τους αυτονομίας και φυσικά η ημερήσια επαναφόρτιση του συσσωρευτή τους από το δίκτυο. Εάν ο αγοραστής ενός αναφορτιζόμενου υβριδικού αυτοκινήτου αδιαφορήσει τελείως για την εκμετάλλευση της ηλεκτρικής του κίνησης  και ξεχάσει παντελώς την ύπαρξη του ακροδέκτη και του καλωδίου φόρτισής του από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας τότε δεν έχει κάνει τίποτα άλλο από το να μετατρέψει το ακριβό του αναφορτιζόμενο υβριδικό αυτοκίνητο σε ένα απλό υβριδικό και επομένως οι καταναλώσεις που θα διαπιστώσει θα βρίσκονται πολύ μακριά από εκείνες που δηλώνει ο κατασκευαστής και πολύ κοντά σε εκείνες ενός αντίστοιχου σε βάρος και μέγεθος υβριδικού αυτοκινήτου.

 

Previous ArticleNext Article