Η ΙΒΜ ανακοινώνει τα σχέδιά της για συσσωρευτές χωρίς βαρέα μέταλλα και με μεγαλύτερη απόδοση από των εν χρήσει Ιόντων Λιθίου

Η IBM Research ανακοινώνει την ανακάλυψη νέων υλικών κατασκευής συσσωρευτών  τα οποία παράγονται από θαλάσσιο νερό και επομένως απαλλάσσουν τη …

Το Δίκτυο ταχυφορτιστών “Ionity” θα εφαρμόσει τιμολόγιο με βάση την Κιλοβατώρα

(Το ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. έχοντας προβλέψει παρόμοιες καταστάσεις έχει από καιρό υποβάλλει τις προτάσεις του) Το Δίκτυο ταχυφορτιστών “Ionity”, μιας κοινοπραξίας των …

Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων ανατέθηκε πρόσφατα, από Δημόσιο Φορέα, να συντάξει ένα απλό, κατανοητό και περιεκτικό μονοσέλιδο στο οποίο να προβάλλονται τα προτερήματα της χρήσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Ανταποκρίθηκε συντάσσοντας το συνημμένο μονοσέλιδο. Παρά την απλότητά του και τη συντόμευση των προτάσεων αναφέρεται σχεδόν σε όλα τα πλεονεκτήματα …