Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.: Προτάσεις και κίνητρα για ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης

Αντικατάσταση μπαταριών, «πράσινες» πιάτσες ταξί και νομοθετικό πλαίσιο Σημαντικές προτάσεις, που αφορούν στη  χορήγηση χρηματοδοτικών και μη κινήτρων για την …