Ανάλυση του οίκου McKinsey συμπεραίνει ότι η ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων δεν πρόκειται κατά κανένα τρόπο να προκαλέσει κρίση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας

Δημοσιεύτηκε στις 24 Αυγούστου από τον Charles Morris (Σημείωση: Το ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. σταθερά όλα τα τελευταία χρόνια υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται …