Uncategorized, Άρθρα, Ενημέρωση

Γιατί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θεωρούνται καλά για το περιβάλλον αφού οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκλύουν ρύπους και παράγουν αέρια του θερμοκηπίου;

Σχολιαστής: Forbes Black, Μηχανικός Δοκιμών στο Jet Propulsion Laboratory.

Νοέμβριος 2018

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τη φράση «καλό για το περιβάλλον» αντί για τη ορθή φράση «λιγότερο κακό για το περιβάλλον». Τα φορτηγά, τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτροκίνητα οχήματα και ακόμα και οι μοτοσυκλέτες, όλα προκαλούν σε κάποιο βαθμό μια αρνητική περιβαλλοντική επίδραση. Στις μοτοσυκλέτες επί παραδείγματι, όπως και για τα άλλα οχήματα, διάφορα υλικά πρέπει να εξορυχθούν, να επεξεργαστούν, να συναρμολογηθούν και να αποτελέσουν το τελικό προϊόν. Λιπαντικά θα χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στη λειτουργία του οχήματος. Ελαστικά θα φθαρούν κατά την κίνηση και θα πρέπει να αντικατασταθούν. Όλες αυτές οι λειτουργίες έχουν σε κάποιο βαθμό αρνητικά περιβαλλοντικά αποτυπώματα. Ειδικότερα για τα διάφορα δίτροχα θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η χρήση τους είναι περισσότερο βιώσιμη υπό την έννοια του ότι  η περιβαλλοντική ζημιά που γίνεται κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του οχήματος μπορεί να αναταχθεί ευκολότερα λόγω του μικρού μεγέθους της.

Ας δούμε όμως το θέμα των ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε αντιπαραβολή με τα θερμικά οχήματα. Πρώτο και κύριο είναι το γεγονός ότι οι κάτοχοι θερμικών οχημάτων συνεχίζουν αδιάπαυστα να προκαλούν με τη χρήση τους σημαντική περιβαλλοντική ζημιά. Το πετρέλαιο πρέπει να εξορύσσεται συνεχώς, να διυλίζεται και να διανέμεται. Αέρια του θερμοκηπίου και ρύποι  εκλύονται σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του οχήματος. Αν προσθέσουμε και την τρομερά χαμηλή ενεργειακή απόδοση που έχουν οι θερμικοί κινητήρες η οποία επιτρέπει μόνο το 25% της συνολικής ενέργειας του καυσίμου να μετατρέπεται σε ενέργεια κίνησης του οχήματος καταλήγουμε σε ένα περιβαλλοντικό εφιάλτη ο οποίος καταστρέφει το πάν γύρω του όσα χρόνια λειτουργεί το όχημα.

Τώρα ας εξετάσουμε τη ζημιά που κάνει ένα ηλεκτροκίνητο όχημα. Είναι αλήθεια ότι οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ρυπαίνουν και εκλύουν και αυτοί αέρια του θερμοκηπίου αλλά όμως είναι πολύ πιο αποδοτικοί ενεργειακά από τις μηχανές εσωτερικής καύσης των αυτοκινήτων  και πέραν αυτού θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ηλεκτρισμός παράγεται και από τον ήλιο ή τον αέρα ή και από τις υδροηλεκτρικές μονάδες με πολύ μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Στο σημείο αυτό μάλιστα θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές τείνουν όχι μόνο να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της παρεχόμενης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και να κοστίζουν πολύ λιγότερο από την ενέργεια που παράγεται από ορυκτά καύσιμα.

Το προωστήριο σύστημα του ηλεκτρικού αυτοκινήτου που τροφοδοτείται από την ενέργεια των συσσωρευτών παρουσιάζει απίστευτα υψηλή ενεργειακή απόδοση  η οποία αξιοποιεί  για την κίνηση του αυτοκινήτου ποσοστό μεγαλύτερο του  80% από εκείνη που καταναλώνει.

Ακόμα καλύτερα μάλιστα ένα ποσοστό της κινητικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την πρόωση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου ανακτάται από το ειδικό σύστημα που αυτό διαθέτει και επιστρέφει στους συσσωρευτές όταν το όχημα επιβραδύνει την πορεία του ή όταν κινείται επί κατωφερειών αυξάνοντας έτσι ακόμα περισσότερο τον συντελεστή ενεργειακής απόδοσης, κάνοντας την οδήγηση ομαλότερη και ασφαλέστερη και εξοικονομώντας υλικά τριβής από τα φρένα τα οποία αποτελούν επικίνδυνους για την υγεία ρύπους. Στα συμβατικά αυτοκίνητα αυτή η ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα και χάνεται. Τέλος το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που προκαλείται από την κατασκευή του ηλεκτρικού οχήματος είναι ελάχιστο σε σύγκριση με εκείνο που προκαλεί συνεχώς το κινούμενο με θερμικό κινητήρα όχημα.

Είναι λοιπόν τα ηλεκτρικά οχήματα τέλεια; Όχι βέβαια αφού και αυτά προκαλούν κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αλλά όμως αυτές με την πάροδο του χρόνου βαίνουν συνεχώς μειούμενες όσο αυξάνει η ποσόστωση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό μίγμα των δικτύων και όσο τα υλικά κατασκευής τους επαναχρησιμοποιούνται ανακυκλωνόμενα σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό. Είναι λοιπόν πολύ πιο φιλικά στο περιβάλλον από τα οχήματα με τους θερμικούς κινητήρες  και μην επιτρέψετε του λοιπού σε κανένα εκπρόσωπο εταιρειών υγρών καυσίμων ή οποιονδήποτε άλλον «ειδήμονα» να επιχειρήσει να σας πείσει για το αντίθετο.

Previous ArticleNext Article