Uncategorized, Άρθρα, Ενημέρωση

Για μια φιλική προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον υποδομή φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Δημοσιεύτηκε στις 31 Οκτωβρίου, 2018 στο Charged EVs με αναφορά στην εταιρεία ABB

Για να επιτύχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να υπερβούμε τη φιλοσοφία ενός απλού σχεδιασμού ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης και να προσδώσουμε στο όλο εγχείρημα τον χαρακτήρα ενός ολοκληρωμένου και κυρίως λειτουργικού επιχειρηματικού προτύπου

Το κρίσιμο στοιχείο για τη δημιουργία μιας κοινωνικά φιλικής εγκατάστασης φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι η εξαρχής ανάλυση όλων των λεπτομερειών λειτουργίας της και ο καθορισμός του επιχειρηματικού  της προτύπου επί τη βάσει της διεθνούς υπάρχουσας εμπειρίας. Με το σωστό σχεδιασμό και την επιμέλεια της  συνολικής εικόνας της λειτουργικότητας το αποτέλεσμα θα είναι θετικό αρκεί να δώσουμε εξαρχής προσοχή σε ορισμένες βασικές παραμέτρους που έχουν αποδειχθεί ότι είναι καθοριστικές για το επιτυχές αποτέλεσμα.

Ο τρόπος με τον οποίο οι οδηγοί των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ενεργούν προκειμένου να επαναφορτίσουν τους συσσωρευτές τους όταν και όπου η μετακίνησή τους το απαιτήσει δεν αποτελεί κανένα μυστικό.  Ευτυχώς οι αναγνωρισμένες εταιρείες του χώρου διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία στα θέματα των υποδομών φόρτισης σε ολόκληρο τον κόσμο και έχουν αποκομίσει ικανοποιητική γνώση των θεμάτων που πραγματικά αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας.

Ίσως να ακούγεται περίεργο το ότι οι ίδιες αυτές εταιρείες που κατασκευάζουν συσκευές φόρτισης  ισχυρίζονται ότι μια εγκατάσταση φορτιστών είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτές τις ίδιες τις συσκευές της, όμως αυτό ακριβώς αποτελεί μια αλήθεια. Η ρήση ότι «το σύνολο μπορεί να είναι κάτι πολύ περισσότερο από το άθροισμα των διαφόρων μερών του» έχει απόλυτη εφαρμογή στις υποδομές φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ας μη δημιουργηθεί όμως παρανόηση. Η επιλογή της καλύτερης για κάθε περίπτωση συσκευής φόρτισης ασφαλώς και αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα. Η εταιρία που θα επιλεγεί για την προμήθειά της θα πρέπει να  κατασκευάζει εξαιρετικά προϊόντα τα οποία να σχεδιάζονται με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και να τα εφοδιάζει με έξυπνα συστήματα λογισμικού στην πιο εξελιγμένη τους μορφή. Επί πλέον θα πρέπει να διαθέτει προηγμένη τεχνολογία στον τομέα της ταχείας φόρτισης με συνεχές ρεύμα σε διεθνές επίπεδο. Αλλά ούτε η συσκευή ούτε το λογισμικό της θα λειτουργήσουν επιτυχώς εάν η όλη χωροταξική διάταξη του σταθμού φόρτισης δεν είναι ή σωστή η εάν ο πάροχος της ηλεκτρικής ενέργειας δεν την παρέχει στη μορφή και την ποιότητα που επιβάλλεται ή ακόμα εάν το ίδιο το δίκτυο φόρτισης δεν είναι ανοιχτό και φιλικό σε όλους τους κατόχους ηλεκτρικών αυτοκινήτων αλλά λειτουργεί επιλεκτικά και μόνο για κάποιους από αυτούς

Δυστυχώς υπάρχουν πολλά παραδείγματα σταθμών φόρτισης που δημιουργήθηκαν με την φιλοσοφία του «κάνε την εγκατάσταση και οι πελάτες θα έλθουν ούτως ή άλλως». Η αλήθεια είναι ότι πράγματι οι πελάτες θα έλθουν, αφού οι οδηγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξάνουν αλματωδώς  μήνα με το μήνα, αλλά όταν θα έλθουν τι άραγε θα συναντήσουν; Θα βρουν ένα σταθμό φόρτισης που τον διαχειρίζεται σωστά ο επιχειρηματίας και ενταγμένο σε ένα ανοικτό και φιλικό στον χρήστη δίκτυο o οποίος να λειτουργεί όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και 365 ημέρες τον χρόνο; Ή αντίθετα θα βρει ένα σταθμό του οποίου ο ιδιοκτήτης δεν αντιλαμβάνεται την ανάγκη μιας τέτοιας αδιάλειπτης λειτουργίας ενδιαφερόμενος μόνο για την τήρηση του δικού του ωραρίου προγράμματος και θεωρώντας  ότι ο πελάτης, πιεζόμενος από τις συνθήκες ανάγκης υπό τις οποίες θα βρίσκεται, θα προσαρμοστεί υποχρεωτικά σε ότι του  προσφερθεί;

Εξέταση του συνόλου των προϋποθέσεων ομαλής λειτουργίας με ένα τόξο προβλεπτικότητας 360 μοιρών γύρω από τον όλο σχεδιασμό του σταθμού

Τι πρέπει να περιλαμβάνει αυτό το τόξο θεώρησης των 360 μοιρών; Θα πρέπει να περιέχει το σύνολο των θεμάτων όπως είναι ο χώρος, η συνδεσιμότητα στο δίκτυο, ή ευκολία πρόσβασης, η εμπειρία των εμπλεκομένων, η πλήρης παρεχόμενη εξυπηρέτηση, η εξασφάλιση της τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης  και ακόμα το αποδοτικό εταιρικό σχήμα. Όλες αυτές οι προϋποθέσεις αθροιζόμενες και συνυπάρχουσες δημιουργούν την επιδιωκόμενη θετική εικόνα που θα σχηματίσει ό πελάτης οδηγός του ηλεκτρικού αυτοκινήτου που θα προσέλθει. Τα πιο κάτω αναφερόμενα κομμάτια του puzzle είναι αναγκαία να συνυπάρχουν προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιδιωκόμενη επιτυχία του εγχειρήματος της ίδρυσης και λειτουργίας ενός σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων:

  • Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού ο οποίος θα επιμεληθεί της τεχνολογίας της φόρτισης και των λύσεων συνδεσιμότητας με το όχημα.
  • Ο διαχειριστής του δικτύου ό οποίος θα επιμεληθεί των σχέσεων με την πελατεία, θα επιλέξει τα συστήματα πληρωμής και ίσως θα καλλιεργήσει συνδρομητικά προγράμματα.
  • Ο ιδιοκτήτης του σταθμού φόρτισης ο οποίος πολλές φορές είναι και ο φορέας λειτουργίας του η ακόμα και ό ιδιοκτήτης του χώρου εγκατάστασης.
  • Η παρακολούθηση των εξελίξεων στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων προκειμένου να εξασφαλίζεται πάντοτε η συνδεσιμότητα και ή τεχνολογία φόρτισης που θα χρησιμοποιεί η πελατεία.
  • Η στενή συνεργασία με τον τοπικό πάροχο της ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο με τον οποίο θα πρέπει να επιλύονται έγκαιρα και επιτυχώς όλα τα προβλήματα ζήτησης ενέργειας και αποκατάστασης βλαβών. Σε πολλές αγορές ο πάροχος αυτός είναι και στενότερα συνδεδεμένος με τον σταθμό φόρτισης και το επιχειρησιακό του μοντέλο.
  • Το προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης το οποίο θα πρέπει να είναι έμπειρο και να συνεργάζεται με τους προαναφερθέντες φορείς ή εναλλακτικά να υπάρχει μια συμφωνία συνεργασίας με οργανισμό εξειδικευμένο στη λειτουργία σταθμών φόρτισης.
  • Η συνεργασία με τις τοπικές διοικητικές Αρχές οι οποίες με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη του χώρου θα επιμεληθούν για την έκδοση όλων των αναγκαίων αδειών και θα ελέγχουν την σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργία του σταθμού φόρτισης

Η Διαλειτουργικότητα εξασφαλίζει την ελεύθερη επιλογή

Η διαλειτουργικότητα αποτελεί το κλειδί στη φιλικότητα των δικτύων ιδίως δε σε εκείνα της ταχείας φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων με συνεχές ρεύμα. Κανένας δεν επιθυμεί να βρίσκεται δεσμευμένος σε έναν μόνο πάροχο ή σε μια μόνο τεχνολογία. Η βιομηχανία έχει αναπτύξει πρωτόκολλα βέλτιστης λειτουργίας,  όπως είναι το OCPP, τα οποία επιτρέπουν σχεδίαση συστημάτων που είναι συμβατά μεταξύ των διαφόρων δικτύων ηλεκτρομηχανολογικών συσκευών, των συστημάτων λογισμικού υποστήριξης  της λειτουργίας τους, των μεθόδων πληρωμής της παρεχόμενης υπηρεσίας των μεθόδων επεξεργασίας των ατομικών στοιχείων των χρηστών και κάθε άλλης παράπλευρης δυνατότητας που  προσφέρεται από αυτά τα συστήματα.

Κάθε εταιρεία που ισχυρίζεται ότι μπορεί να προσφέρει στον πελάτη της οτιδήποτε αυτός επιθυμεί αλλά θα πρέπει να είναι εκείνη που θα επιλέξει τον τρόπο ικανοποίησης των αναγκών του δεν είναι ο κατάλληλος συνέταιρος  για τη δημιουργία υποδομών με μέλλον. Προσοχή ακόμα και σε εκείνους που ισχυρίζονται ότι είναι οι καλύτεροι σε όλα γιατί ή λίστα των δυνατοτήτων και των εν δυνάμει προσφερόμενων λειτουργικών ευκολιών είναι πολύ μεγάλη και απαιτεί συνδυασμούς ικανοτήτων και εμπειριών.

Για παράδειγμα το να είσαι ό καλύτερος στην τεχνολογία φόρτισης, στην ασφάλεια των χειρισμών των εγκαταστάσεων και στη συνδεσιμότητα και συνεργασία των επί μέρους μονάδων δεν σημαίνει ότι είσαι εξίσου ικανός και στις τεχνολογίες εξυπηρέτησης των πωλήσεων και  στα συστήματα διαχείρισης των πληρωμών. Παρομοίως και οι ειδικοί οργάνωσης και λειτουργίας των γραφείων υποστήριξης των πωλήσεων πολύ λίγη σχέση έχουν με εκείνους που ειδικεύονται στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις φόρτισης των αυτοκινήτων και την διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα προαναφερόμενα δεν σημαίνουν βέβαια ότι δεν υπάρχουν τομείς οι οποίοι με επιτυχία μπορούν να επικαλύπτουν ό ένας τον άλλο. Για παράδειγμα όταν ο ιδιοκτήτης είναι ταυτόχρονα και ό διαχειριζόμενος τον σταθμό υπάρχει μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας του σχήματος το οποίο αποτελεσματικά θα μπορεί να ικανοποιήσει τόσο την κεφαλαιακή απόδοση της επένδυσης όσο και τη λειτουργική διαχείριση των οικονομικών της μονάδας.  Σε κάθε πάντως περίπτωση η διαλειτουργικότητα μεταξύ όλων των επιμέρους στοιχείων λειτουργίας αποτελεί απαραίτητο στοιχείο μιας επιτυχημένης εμπορικά εγκατάστασης.

Η Συνταγή της επιτυχίας

Εν κατακλείδι δεν υπάρχει μία και μόνη συνταγή η οποία να εξασφαλίσει στον καθένα αυτομάτως την επιτυχία. Χρειάζεται να εφαρμοσθούν συγκεκριμένες πρακτικές και να αποφευχθούν άλλες προκειμένου να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Οι επιτυχημένες εγκαταστάσεις φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποτελούν βασικό στοιχείο επιτυχίας της όλης προσπάθειας διάδοσης της ηλεκτροκίνησης. Όσο πληθαίνει ο αριθμός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων οι οδηγοί τους όλο και περισσότερο θα στηρίζονται στις δημόσιες εγκαταστάσεις ταχείας φόρτισης προκειμένου να απολαμβάνουν μεγαλύτερες αυτονομίες και να εξυπηρετούν πλήρως τις ανάγκες τους. Ας τις εγκαταστήσουμε λοιπόν με τον σωστό τρόπο και ας τις λειτουργήσουμε όσο το δυνατό καλύτερα. Όλοι μας θα ωφεληθούμε από το ενεργειακά οικονομικό και περιβαλλοντικά καθαρό μέλλον της ηλεκτροκίνησης που ανοίγει διάπλατα μπροστά μας

Previous ArticleNext Article