Άρθρα, Ενημέρωση

Για τους κατόχους μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων ή ηλεκτρικών δίτροχων – Upd

Το ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο σχεδίασε και κατασκεύασε μια στεγανή και κατάλληλα εξοπλισμένη ηλεκτροπαροχή ειδικά για κατόχους μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων ή ηλεκτρικών μοτοσυκλετών.

Πολλοί κάτοχοι ηλεκτρικών οχημάτων προβληματίζονται για τον τρόπο σύνδεσής τους με το ηλεκτρικό δίκτυο για τη φόρτισή τους κατά τη διάρκεια κυρίως της νύκτας. Ειδικότερα αυτοί που σταθμεύουν σε πιλοτές ή σε άλλους παρόμοιους χώρους επιθυμούν μια στεγανή διάταξη που να τους εξασφαλίζει μια σωστή και σύμφωνη με τους κανονισμούς σύνδεση.

Τα ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο σχεδίασε και κατασκεύασε μια στεγανή διάταξη πλήρως εξοπλισμένη με διατάξεις ασφαλείας και μετρητικές διατάξεις η οποία καλύπτει την ήπια φόρτιση όλων των ηλεκτρικών οχημάτων με ένταση ρεύματος μέχρι 16 Αμπέρ.

Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθειά της μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τον κατασκευαστή κ. Σ. Παπακώστα στο τηλέφωνο 6974559494 για περισσότερες πληροφορίες.

Previous ArticleNext Article