Άρθρα

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων

AVERE – European Association for Battery, Hybrid and Fuel Cell Vehicles
ASBL c/o VUB-ETEC
Pleinlaan 2 Boulevard de la Plaine – 1050 Brussels – Belgium

Διακήρυξη της Στουτγάρδης 2017

«Η νέα φιλική προς το περιβάλλον κινητικότητα»

 • Η 30η διοργάνωση του Διεθνούς Συμποσίου για την ηλεκτροκίνηση των οχημάτων EVS30, στην πόλη της Στουτγάρδης, συγκέντρωσε περισσότερους από χίλιους ειδήμονες από όλα τα γνωστικά πεδία της ηλεκτροκίνησης.
 • Τα μηνύματα αναγκαιότητας που εκπέμφθηκαν προς όλους τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης παγκοσμίως, στους ασκούντες πολιτική αλλά και σε κάθε άλλον, μιλούσαν για την «ελπίδα» επικράτησης τη καθαρής αυτοκίνησης, για διαπιστωμένες «αναγκαιότητες» που πρέπει να ικανοποιηθούν και κυρίως για «πρόσκληση για δράσεις».
 • Τα ακόλουθα πηγάζουν από τις παρουσιάσεις που έγιναν στην EVS30 της 9-11 Οκτωβρίου στη Στουτγάρδη αλλά και από τις ερευνητικές εργασίες που δημοσιεύτηκαν στο Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων

Λόγοι που μας κάνουν να ελπίζουμε!

Η επερχόμενη ανύψωση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη προκαλεί τρόμο λαμβανομένων υπόψη των δυσκολιών που απαιτούν οι αναγκαίες αλλαγές στους περισσότερους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Ο εξηλεκτρισμός της μετακίνησης φέρνει ελπίδες επειδή:

 1. Έχουμε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε περαιτέρω το επίπεδο των προσδοκιών μας εντείνοντας τον ρυθμό παραγωγής ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
 2. Η Βιομηχανία ανταποκρίθηκε πλήρως. Δεν υφίστανται πλέον ερωτήματα περί του εάν η ηλεκτροκίνηση αποτελεί ή όχι την μελλοντική λύση. Τα ερωτήματα έχουν απλώς να κάνουν με το «πότε» και το «πόσο γρήγορα» θα εφαρμοστεί.
 3. Τα ηλεκτρικά προωστήρια συστήματα των οχημάτων απαιτούν ενέργεια μειωμένη κατά 50-80% εκείνης που απαιτούν τα συστήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης λόγω της πολύ υψηλότερης απόδοσης των ηλεκτροκινητήρων.
 4. Το ότι τα ηλεκτροκίνητα οχήματα στην πράξη μπορούν να θεωρηθούν ως συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένα στο δίκτυο διανομής, δημιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υποβοηθώντας την επίλυση του προβλήματος της εξαρτώμενης από τις καιρικές συνθήκες ηλεκτροπαραγωγής από ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκές κυψέλες.
 5. Μετακινούμενος με ηλεκτρική ενέργεια σημαίνει ότι κινείσαι με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Συνήθως όμως οι κάτοχοι ηλεκτρικών αυτοκινήτων συμβάλλουν ακόμα περισσότερο στην προστασία του περιβάλλοντος εγκαθιστώντας συστήματα φωτοβολταϊκών κυψελών στα σπίτια του.

Αιτιολόγηση!

Υπάρχει πάντοτε αντίσταση στις όποιες αλλαγές, λαμβανομένων υπόψη των υπαρχουσών επενδύσεων στους διάφορους οικονομικούς τομείς που πιθανότατα θα επηρεαστούν από αυτές. Εντούτοις υπάρχει, σύμφωνα με τους ειδικούς, ισχυρή αιτιολόγηση που θα τις επιβάλλει:

 1. Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, πάσης φύσεως, είναι ήδη έτοιμα για πλήρη ανάπτυξη της παραγωγής τους που μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Οι τεχνολογικές αλλά και οι απαιτούμενες πρωτοποριακές λύσεις εφαρμογών τους εξελίσσονται με αποτέλεσμα τη συνεχή πτώση των τιμών. Αυτή η συνθήκη θα επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο όσο θα επιταχύνεται και η εμπορική διάθεση των προϊόντων. Η τεχνολογία υπάρχει ήδη αλλά βελτιώνεται συνεχώς με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Οι μειώσεις κόστους παραγωγής και του βάρους των οχημάτων συνοδεύονται από όλο και καλύτερες επιδόσεις και αυξημένη αξιοπιστία.
 2. Το ισοζύγιο του κύκλου ζωής των ηλεκτρικών οχημάτων έχει ήδη καταστεί θετικό, λαμβανομένης μάλιστα υπόψη της δυσχέρειας παραγωγής ενός «καθαρού» προϊόντος σε ένα οικονομικό περιβάλλον που δεν διακρίνεται για την καθαρότητα του. Η παραγωγή περισσότερο «πράσινης» ενέργειας θα μειώσει και τις έμμεσες εκπομπές από την παραγωγή και χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων. Ακόμα και μηδενικές εκπομπές μπορούν να επιτευχθούν με ταυτόχρονη σημαντική μείωση των ενεργειακών αναγκών. Ήδη οι συνολικές εκπομπές CO2 ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου μπορεί να είναι μέχρι και 13 φορές λιγότερες από εκείνες ενός αντίστοιχου συμβατικού (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προκλήθηκαν κατά την κατασκευή του εάν η επαναφόρτισή του γίνεται από καθαρή ηλεκτροπαραγωγή).
 3. Τα λαμβανόμενα μέτρα για την κλιματική αλλαγή έχουν κόστος και πολλές φορές συνοδεύονται από ανεπιθύμητα παράπλευρα φαινόμενα, ενώ ο εξηλεκτρισμός έχει κυρίως θετικά αποτελέσματα. Πολλές αναλύσεις κύκλου ζωής του οχήματος το αποδεικνύουν για τις οποίες λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές επιπτώσεις. Οι εξορύξεις πρώτων υλών ή άλλες ακόμα αιτίες εκπομπών που επιβαρύνουν το τοπικό περιβάλλον επίσης συνυπολογίζονται. Παρόλα αυτά το θετικό αποτέλεσμα παραμένει.
 4. Σταθμοί επαναφόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων απαιτούνται και επενδύσεις στις υποδομές αυτές πρέπει βεβαίως να γίνουν. Εντούτοις, τα δύο μεγαλύτερα μέρη αυτών των επενδύσεων αναλαμβάνονται από εμπορικούς/επιχειρηματικούς κλάδους. Αφενός η εγκατάσταση ταχυφορτιστών στα μεγάλα οδικά δίκτυα αποτελεί επιχειρηματική δράση και αναλαμβάνεται από κατασκευαστές οχημάτων ή άλλους επιχειρηματίες του χώρου και αφετέρου η κατ’ οίκον φόρτιση δεν απαιτεί ιδιαίτερες επενδύσεις και συνήθως η ενέργεια διατίθεται επί μακρά χρονικά διαστήματα και με συμφέρουσες τιμές σε πολλές περιπτώσεις.
 5. Ένας πολύ θετικός παράγων αναδεικνύεται κατά την εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης. Οι περισσότεροι κάτοχοι και χρήστες ηλεκτρικών αυτοκινήτων δηλώνουν ότι ποτέ δεν θα επιστρέψουν στη χρήση συμβατικών αυτοκινήτων. Φαίνεται να αποτελεί μονόδρομο ή αλλαγή αυτή. Οι έρευνες αγοράς και οι σχετικές μελέτες αποδεικνύουν ότι οι αγοραστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι περισσότερο ευχαριστημένοι από τους αγοραστές συμβατικών αυτοκινήτων. Για παράδειγμα, στην Καλιφόρνια και στη Νορβηγία αποδεικνύεται ότι η διεισδυτικότητα της ηλεκτροκίνησης κυρίως εντείνεται με την από γείτονα σε γείτονα διάδοση της πληροφόρησης ακόμα και εκεί που εκλείπουν τελείως οι εμπορικές προωθητικές δράσεις.

Λόγοι που επιβάλλουν Δράσεις!

Ο εξηλεκτρισμός στις μεταφορές έρχεται. Η πολιτική θα συμβάλλει στον προσδιορισμό της ταχύτητας διείσδυσης και στις επιπτώσεις του. Οι πολιτικοί επομένως θα ασκήσουν σημαντικό ρόλο ακόμα και καθορίζοντας τις προσδοκίες. Κατωτέρω αναφέρονται μερικές σκέψεις;

 1. Περισσότερα κίνητρα σημαίνουν ταχύτερη διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων, εντεινόμενους ρυθμούς παραγωγής τους, ταχύτερες μειώσεις εκπομπών CO2 και λιγότερες πιέσεις και περιορισμούς σε άλλους τομείς προκειμένου να επιτευχθούν τέτοιες μειώσεις.
 2. Τα αποτελέσματα της καθυστέρησης στην αποδοχή μιας επερχόμενης δυναμικής αλλαγής μπορεί να αποδειχθούν πολύ δυσάρεστα για μια περιοχή ή για μια χώρα. Η απόκτηση εμπειριών διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον. Η αντίληψη ότι τα πράγματα μπορούν να συνεχίζουν όπως είναι τώρα, παρά την εν τω μεταξύ πρόοδο, θα πρέπει να αποφεύγεται.
 3. Πολύ διαφορετικές πολιτικές, εφαρμοζόμενες κατά το παρελθόν, έφεραν εξίσου καλά αποτελέσματα. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η επιδίωξη συνεχώς αυξανόμενων πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων και φυσικά αυξανόμενου ρυθμού κατασκευής τους κατά τρόπο προγραμματισμένης και βαθμιαίας εξέλιξης.
 4. Χρειαζόμαστε ένα επίπεδο και καθαρό πεδίο υγιούς ανταγωνισμού. Η επίτευξη μειωμένων εκπομπών δεν μπορεί να επιδιώκεται μέσω της δημιουργικής διαχείρισης των δοκιμών των αυτοκινήτων. Τα μηδενικών εκπομπών αυτοκίνητα χρειάζεται να δοκιμάζονται κατά τον ορθό τρόπο και να απολαμβάνουν αντίστοιχη φορολογική μεταχείριση.
 5. Η έρευνα και η εξέλιξη είναι αναγκαίες διαδικασίες αλλά τώρα πλέον πρέπει να συνοδεύονται από πωλήσεις σε μεγάλη κλίμακα. Οι πολλές πωλήσεις επιταχύνουν την εξέλιξη και τελικά είναι αυτές που θα αλλάξουν τον κόσμο.

Για πρώτη φορά το Electric Vehicle Symposium EVS διοργανώθηκε στη Στουτγάρδη, τη γενέτειρα της αυτοκίνησης, 130 χρόνια μετά από την εφεύρεση του Gottfried Daimler. Η περιοχή της Στουτγάρδης είναι μια από τις σημαντικότερες περιοχές αυτοκινητοβιομηχανίας του κόσμου, έχοντας εξελιχθεί και σε ηγήτορα των τεχνολογικών εξελίξεων στην αυτοκίνηση παρά τον μεγάλο ανταγωνισμό που υφίσταται.

Το θέμα της βιώσιμης κινητικότητας είναι σύνθετο και περιλαμβάνει πολλαπλές μεθόδους διακίνησης, τεχνολογίες, και ανθρώπινες συμπεριφορές. Εύλογα αναμένονται μεγάλες αλλαγές με την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων μεταφοράς, ψηφιοποίηση των λειτουργιών και εφαρμογή αυστηρών κανόνων αντιρρύπανσης. Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που εντοπίζουν τις ευκαιρίες που φέρνει η εξέλιξη. Η σε μεγάλη κλίμακα βιομηχανική παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων και των προϊόντων και υπηρεσιών προστασίας των οικοσυστημάτων αρχίζει τώρα.

Τι είναι η AVERE:

AVERE – Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για την ηλεκτροκίνηση ιδρύθηκε το 1978 και αποτελεί ένα δίκτυο από μέλη που περιλαμβάνει Χρήστες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, Μη κυβερνητικούς οργανισμούς, Ομοσπονδίες, Ομάδες ενδιαφερομένων, Δημόσιους οργανισμούς, Ερευνητικά ιδρύματα και κατασκευαστές οχημάτων και εξαρτημάτων. Οι δραστηριότητες της AVERE περιλαμβάνουν συλλογή και διανομή πληροφοριών και στοιχείων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την ηλεκτροκίνηση των οχημάτων, διοργάνωση συνεδρίων , δικτύων και άλλων εκδηλώσεων και συμβουλευτικές δράσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς άλλους Οργανισμούς σχετικά με την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Η AVERE έχει ένα όραμα για την ηλεκτροκίνηση των οχημάτων στην Ευρώπη το οποίο στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες. Μια ισχυρή αυτοκινητοβιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων. Καθαρές, ήσυχες και με υψηλές συνθήκες υγιεινής πόλεις. Οικονομικά σε κατανάλωση ενέργειας μεταφορικά συστήματα και Ανεξαρτητοποίηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Τι είναι η EVS:

EVS – το Διεθνές Συμπόσιο για τα Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα πρωτοδιοργανώθηκε το 1969 και έγινε αμέσως διάσημο ως το κορυφαίο συνέδριο για την ηλεκτροκίνηση των οχημάτων. Συγκεντρώνει κάθε χρόνο και εκ περιτροπής σε μια χώρα από τις ηπείρους Ευρώπης, Ασίας και Βορείου Αμερικής περισσότερους από χίλιους ειδήμονες από περισσότερες από 50 χώρες του κόσμου οι οποίοι παρουσιάζουν τις επιστημονικές τους πραγματείες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις επί όλων των θεμάτων ηλεκτροκίνησης , πολιτικής και κινήτρων, προωστηρίων συστημάτων, χημείας των συσσωρευτών, αξιολόγησης κύκλων ζωής, εμπορικών νεωτερισμών, συσκευών επαναφόρτισης , έξυπνων δικτύων και αυτονομίας.

Η EVS30 διοργανώθηκε από τη AVERE σε συνεργασία με την WEVA, την EDTA και την EVAAP. Για περισσότερες πληροφορίες www.messe-stuttgart.de/en/evs30/journalists/partner-links/

Previous ArticleNext Article