Uncategorized, Άρθρα, Ενημέρωση

Η Ανάγκη Διαλειτουργικότητας στους φορτιστές

Πηγή: Automotive IQ

Η στατιστική για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για το έτος 2016, η οποία δημοσιεύτηκε στις 6 Φεβρουαρίου του 2018 από το Τμήμα Επιχειρηματικότητας, Ενέργειας και Βιομηχανικής Στρατηγικής, δείχνει ότι για πρώτη φορά οι εκπομπές του τομέα των μεταφορών εκτόπισαν από την πρώτη θέση τον τομέα παραγωγής ενέργειας και ανεδείχθησαν ως η μεγαλύτερή πηγή εκπομπών  στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι μεταφορές προκάλεσαν εκπομπές 125,8 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα κατά το 2016 έναντι 123,4 τόνων το 2015. Αντιθέτως η παραγωγή ενέργειας προκάλεσε εκπομπές 120,2 εκατομμυρίων τόνων δηλαδή το 25% των συνολικών εκπομπών ενώ οι μεταφορές αντιστοιχούν στο 26%.

Αντιδρώντας στην ανωτέρω ανακοίνωση ο κ. Simon Bullock, γνωστός υποστηρικτής της προστασίας του περιβάλλοντος, είπε για τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών κ. Chris Grayling ότι η υπηρεσία του θα πρέπει να παύσει να σέρνεται στη λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας και να αναλάβει άμεση δράση γιατί οι κλιματικές επιπτώσεις θα είναι βαρύτατες.

Φαίνεται μάλιστα ότι την ίδια γνώμη έχουν και οι πολίτες αφού το 37,8% των ερωτηθέντων σε πρόσφατη έρευνα 2000 ατόμων δήλωσαν ότι περιμένουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να καταστούν μαζικώς επιλεγόμενα προϊόντα από τους καταναλωτές. Το ίδιο συμπέρασμα βγαίνει και από έρευνα που έγινε στην Ευρώπη μεταξύ 8.000 ερωτηθέντων εκ των οποίων το 50% δήλωσε ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα υπερβαίνουν σε πωλήσεις εκείνα με τους συμβατικούς κινητήρες. Δεν είναι δε μόνο οι καταναλωτές που έχουν αυτή τη γνώμη. H Bloomberg New Energy Finance εκτιμά ότι το 2040 θα κυκλοφορούν 530 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ο γίγαντας των καυσίμων BP προβλέπει για τότε 300 εκατομμύρια.

Είναι αυταπόδεικτο ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελούν σήμερα τη μεγαλύτερη επανάσταση που έγινε ποτέ στον τομέα των μεταφορών και η οποία θα επιδράσει εντονότατα όχι μόνο στην κατασκευή των οχημάτων αλλά και στον τομέα παραγωγής ενέργειας, στις ίδιες τις πόλεις, στις αρχές των τοπικών αυτοδιοικήσεων, στις επιχειρήσεις χώρων στάθμευσης και στην οικιστική ανάπτυξη.

Εντούτοις, τουλάχιστο για το Ηνωμένο Βασίλειο, το μεγαλύτερο ανασχετικό εμπόδιο διάδοσης της ηλεκτροκίνησης, με ποσοστό αναφοράς 56% μεταξύ των καταναλωτών, αποτελεί η δυσχερής πρόσβαση σε σταθμούς φόρτισης. Ακόμα και μεταξύ των άλλων σοβαρών δυσχερειών όπως είναι η ακόμα ακριβή τιμή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η περιορισμένη επιλογή διαφορετικών μοντέλων και τα θέματα επαναπώλησης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη δευτερογενή αγορά το θέμα των φορτιστών είναι εκείνο που κυρίως απασχολεί τους υποψήφιους αγοραστές.

Αποτέλεσμα αυτών των διαπιστώσεων είναι το ότι ο ρυθμός διάδοσης της ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το ρυθμό δημιουργίας υποδομών και δικτύων φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. Εξίσου όμως σημαντική αποδεικνύεται και η ανάγκη πλήρους διαλειτουργικότητας αυτών των δικτύων ώστε να παρέχουν πραγματική εξυπηρέτηση σε όλους τους κατόχους ηλεκτρικών οχημάτων

Προκλήσεις της Διαλειτουργικότητας

Ως διαλειτουργικότητα καθορίζεται η ικανότητα των διαφόρων συστημάτων να συνεργάζονται. Για την ηλεκτροκίνηση των οχημάτων διαλειτουργικότητα σημαίνει να μην υπάρχουν περιπτώσεις επιλεκτικής προσφοράς υπηρεσιών όπως η φόρτιση των συσσωρευτών, η πλοήγηση για την εξεύρεση των σημείων φόρτισης και η διάθεση όλων των φορτιστών σε όλους τους πιθανούς χρήστες που θα τους αναζητήσουν, σε ολόκληρη την επικράτεια,  χωρίς περιορισμούς και σε αποδεκτό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών που να προσφέρεται με εύλογο τίμημα.

Μολονότι όλες οι προκηρύξεις προμήθειας φορτιστών που δημοσιεύουν οι δημόσιες υπηρεσίες αναφέρονται στην επιζητούμενη διαλειτουργικότητα είναι χρήσιμο να τονισθεί ότι αυτό το χαρακτηριστικό θα πρέπει να μεριμνά για τρείς βασικές λειτουργίες που είναι:

 • Η καθιέρωση ενός γενικά αποδεκτού, από όλους τους εμπλεκομένους φορείς, επιχειρηματικού σχεδίου που να εκτιμά ορθά το κόστος επένδυσης και το κόστος λειτουργίας
 • Καθορισμός με σαφήνεια των κανόνων διαλειτουργικότητας
 • Εξασφάλιση αποδεκτού και ίσου για όλους ποιοτικού επιπέδου εξυπηρέτησης σε εθνικό πλαίσιο

Από πλευράς των χρηστών διαλειτουργικότητα σημαίνει την ικανότητα του συστήματος να προσφέρει υπηρεσίες φόρτισης σε όλα τα σημεία στα οποία είναι εγκατεστημένο και σε οποιοδήποτε τύπο ηλεκτρικού οχήματος ανεξάρτητα από τον επιχειρηματικό φορέα που εκμεταλλεύεται το συγκεκριμένο σημείο.

Ο τυπικός υποψήφιος χρήστης του συστήματος συνήθως προβληματίζεται για τα διάφορα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προς χρήση σημείου φόρτισης όπως:

 • Που ευρίσκονται τα πλησιέστερα σε μένα σημεία φόρτισης;
 • Πως άραγε θα μπορέσω να χρησιμοποιήσω τον συγκεκριμένο φορτιστή; Mε απλή επαφή της κάρτας μου και σε ποιο σημείο; Με την πίεση ενός κουμπιού; Πρέπει να βάλω πρώτα το καλώδιο στην υποδοχή του αυτοκινήτου;
 • Είναι άραγε ή κάρτα που διαθέτω συμβατή με τον συγκεκριμένο φορτιστή;
 • Έχω άραγε το δικαίωμα να κάνω χρήση του συγκεκριμένου φορτιστή;
 • Μπορώ άραγε να πληρώσω μέσω του δικού μου παρόχου υπηρεσιών φόρτισης;
 • Είναι άραγε το βύσμα του φορτιστή συμβατό με την υποδοχή του αυτοκινήτου μου;

Ξεπερνώντας τις δυσκολίες της Διαλειτουργικότητας

Για να υπερπηδήσει τις δυσκολίες της διαλειτουργικότητας το σύστημα φόρτισης θα πρέπει να διαχειρίζεται επιτυχώς πρακτικές που κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες:

 • Εφαρμοσμένες τεχνικές φόρτισης (αναγνώριση δικαιούχου, συμβατότητα ακροσυνδέσμων και υποδοχών φόρτισης….)
 • Σηματοδοσία και καθοδήγηση των χρηστών (πινακίδες, οδηγίες χρήσεως….)
 • Διασύνδεση συστήματος (ενιαίο σύστημα διασύνδεσης, ανταλλαγή δεδομένων…)
 • Λειτουργικές και θεσμικές προβλέψεις (συμφωνίες περιήγησης, επιχειρηματικές συνεργασίες..)

Έτσι, ο πάροχος υπηρεσιών φόρτισης με διαλειτουργικότητα θα είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει ότι οι παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες (έρευνας διαθεσιμότητας, εντοπισμού θέσεως φορτιστών, χρεώσεων, booking κ.λ.π.) είναι απόλυτα συμβατές με εκείνες του εθνικού δικτύου που μπορεί να διατίθενται δωρεάν ή κάτω από συμφωνία τύπου Β2Β και σε διαπραγματεύσιμες τιμές.

Ένα καλό παράδειγμα θα υπάρξει σύντομα στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν θα εγκατασταθούν στο Πανεπιστήμιο του Newcastle οι πρώτοι δημόσιοι φορτιστές των 175 kW. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ολλανδική εταιρεία Fastned μειοδότη του σχετικού διαγωνισμού προμήθειας. Δύο σημεία υπερταχείας φόρτισης θα δημιουργηθούν, ένα στο Πανεπιστήμιο και ένα στο κέντρο της πόλης του Sunderland. Κάθε ένα από αυτά τα σημεία θα διαθέτει έξη ταχυφορτιστές των 50 kW ενώ οι δύο από αυτούς, του Πανεπιστημίου, θα είναι τελευταίου τύπου ισχύος 175 kW οι οποίοι μελλοντικά μάλιστα θα αναβαθμισθούν σε ισχύ 350 kW.

Οι φορτιστές των 350 kW που εγκαταστάθηκαν πρόσφατα από την Fastned στο Amsterdam είναι τεχνογνωσίας της εταιρείας ABB και σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να ικανοποιούν όλες τις προδιαγραφές και τα εν χρήσει πρωτόκολλά ταχείας φόρτισης όπως του συστήματος  CCS (Combined Charging System) η/και του συστήματος  CHAdeMo (Charge de Move). Σύμφωνα με την εταιρεία, η συμβατότητα και με τα δύο εν χρήσει σήμερα συστήματα (και πρωτόκολλα) είναι αναγκαία προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των προσφερόμενων στην αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Με υψηλές προδιαγραφές σε όλα τα σημεία που απαιτούν διαλειτουργικότητα ο τύπος ταχυφορτιστή Terra HP high-speed charger σχεδιάστηκε ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις όλων των τελευταίου τύπου ηλεκτρικών αυτοκινήτων αλλά και εκείνων που προβλέπεται να κυκλοφορήσουν από το 2018 και μετά, τα οποία θα είναι σε θέση να αποθηκεύουν μέσα σε 10 λεπτά της ώρας ηλεκτρική ενέργεια ικανή να τους εξασφαλίσει περαιτέρω αυτονομία 200 χιλιομέτρων ενώ φυσικά θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν την φόρτιση μέχρι πλήρους επαναφόρτισης των συσσωρευτών τους

Οι σταθμοί αυτοί εξοπλισμένοι και με το σύστημα Ability Connected Service θα επικοινωνούν συνεχώς με το γραφείο χειρισμού τους, θα υπηρετούν ταυτόχρονα πολλαπλά επίπεδα μεταφοράς πληροφοριών προς τα κέντρα χρεώσεων και θα συνδέονται με τα διαδικτυακά έξυπνα συστήματα προσφέροντας έτσι πληθώρα υπηρεσιών στους χρήστες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο η εταιρεία σχεδιάζει να λειτουργήσει ένα όμοιο σύστημα χρεώσεων όπως αυτό λειτουργεί στην Ολλανδία, παράλληλα όμως εκεί και με ένα δεύτερο. Το πρώτο από αυτά τα συστήματα χρεώνει 0,49 Ευρώ ανά kWh χωρίς να απαιτεί να είναι συνδρομητής ο πελάτης ενώ το δεύτερο χρεώνει συνδρομή 9,99 Ευρώ τον μήνα και προσφέρει χαμηλότερη τιμή 0,35 Ευρώ ανά kWh. Σημειωτέο ότι όλες οι χρεώσεις απαλλάσσονται από ΦΠΑ.

Όσο οι κυβερνήσεις, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις και τα επιχειρηματικά σχήματα κάθε μορφής θα προχωρούν στη δημιουργία σταθμών και δικτύων φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων οι κατασκευαστές αυτών των συστημάτων θα αντιμετωπίζουν την πρόκληση να παρουσιάζουν προϊόντα που να ικανοποιούν πλήρως τη διαρκώς αυξανόμενη και ολοένα απαιτητικότερη πελατεία ιδίως μάλιστα στο καίριο θέμα της αξιόπιστης διαλειτουργικότητας. Με την τήρηση συμφωνημένων προδιαγραφών σε διεθνές επίπεδο θα δημιουργηθεί μια αγορά υγιής, διαφανής και συμφέρουσα προς όφελος όλων σε βάθος χρόνου.

Previous ArticleNext Article