Άρθρα

Η Ελλάδα στηρίζει την ηλεκτροκίνηση

Αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες φαίνεται να παίρνει η Ελλάδα, και μάλιστα κατά τη διάρκεια άσκησης της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, σε θέματα που αφορούν τη διάδοση της ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία επειδή μπορεί να αποτελέσουν τον οδηγό και για άλλες Ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες βρίσκονται ακόμα στη φάση λήψης ανάλογων αποφάσεων.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, είχε πρόσφατα την ευκαιρία συνάντησης με τους αρμόδιους πολιτικούς προϊσταμένους αλλά και με υπηρεσιακούς παράγοντες των Υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όπως και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, τους οποίους ενημέρωσε για θέματα που αφορούν στην επερχόμενη τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων και στις θεσμικές προσαρμογές που απαιτούνται για την προώθηση της διάδοσής της προς όφελος του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της εξοικονόμησης ενέργειας και της αξιοποίησης εθνικών αλλά και ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών στον τομέα των μεταφορών.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν, στη συνέχεια αυτών των διαβουλεύσεων, μόνο σαν θετικές μπορούν να χαρακτηριστούν αφού βάζουν την Ελλάδα σε πρωτοποριακή θέση διαχείρισης των θεμάτων που έχουν ανακύψει σε όλη την Ευρώπη από την πολύμορφη εφαρμογή της ηλεκτρικής κίνησης των αυτοκινήτων.

Ειδικότερα:

α) Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προσδιόρισε, με απόφασή του, τις επί μέρους τεχνολογίες που περιλαμβάνει ο όρος «ηλεκτρικό αυτοκίνητο» και που δεν είναι άλλες από τα Plug-in ηλεκτροϋβριδικά αυτοκίνητα (PHEV) και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μονάδα επέκτασης της αυτονομίας τους (EREV) ή χωρίς τέτοια μονάδα (BEV). Η απόφαση αυτή διαμορφώνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο πιθανότατα θα κινηθούν και τα εθνικά προγράμματα που θα εκπονηθούν από τις χώρες της Ε.Ε. στα πλαίσια της αναμενόμενης Οδηγίας για την ανάπτυξη των υποδομών παροχής εναλλακτικών καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας για τα αυτοκίνητα, όπως ψηφίσθηκε στις 15 Απριλίου 2014 από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

β) Το Υπουργείο Οικονομικών, αποδεχόμενο την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και σε εφαρμογή του ν. 4211/2013 άρθρο 6, απάλλαξε στη συνέχεια από την υποχρέωση καταβολής φόρου πολυτελείας όλες τις αναφερόμενες σε αυτήν τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης. Αυτό σημαίνει ότι απαλλάσσονται του φόρου πολυτελείας όλα τα
αυτοκίνητα που διαθέτουν δυνατότητα σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο για τη φόρτιση των συσσωρευτών τους (όλα τα plug-in) ανεξάρτητα εάν διαθέτουν και οποιαδήποτε άλλη κύρια ή δευτερεύουσα προωστήρια μονάδα. Για την εφαρμογή της απαλλαγής απαιτείται απλώς η αναφορά στο έντυπο έγκρισης τύπου της δυνατότητας Plug-in.

γ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, μετά τη δημόσια διαβούλευση για τη συλλογή απόψεων επί θεμάτων που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία σημείων φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ανακοίνωσε ότι προχωρεί στην υποβολή προτάσεων προς το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την υλοποίηση των αναγκαίων θεσμικών παρεμβάσεων που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη των δικτύων υποστήριξης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Στα πλαίσια αυτών των ρυθμίσεων προτείνεται και η τροποποίηση του άρθρου 134 παρ. 1 του Ν. 4001/2011 την ανάγκη της οποίας το ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. είχε από καιρού εντοπίσει και αιτήσει.

Οι πρωτοβουλίες αυτές ανοίγουν το δρόμο τόσο για την άμεση εισαγωγή και πώληση plug-in αυτοκινήτων όσο και για την κατάρτιση του εθνικού σχεδίου ανάπτυξης των δικτύων εναλλακτικής ενέργειας το οποίο με τη σειρά του θα ανοίξει το δρόμο για διάφορες επιχειρηματικές δράσεις, σε νέους τομείς, οι οποίες θα συμβάλλουν στην επιζητούμενη ανάπτυξη.

Δεν μπορούμε παρά να χαιρετίσουμε αυτές τις αποφάσεις που δείχνουν τη δυναμικότητα της χώρας και τη βούλησή της να παραμείνει στις πρώτες γραμμές των εξελίξεων.

Previous ArticleNext Article