Άρθρα

Η επιτροπή εναλλακτικών ενεργειών της FIA για το 2018

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της FIA η σύνθεση της επιτροπής για τις Εναλλακτικές Ενέργειες του έτους 2018. Στην επιτροπή αυτή η Ελλάδα κατείχε σταθερά θέση από της ιδρύσεώς της μέχρι και σήμερα. Η τελευταίως διαμορφωθείσα σχέση, σε ότι αφορά την άσκηση της αθλητικής εξουσίας εν Ελλάδι, μεταξύ της FIA και της ΕΛΠΑ φαίνεται να οδήγησε στην απόρριψη των υποψηφιοτήτων που υπέβαλλε η τελευταία για τις διάφορες επιτροπές μεταξύ των οποίων και την υποψηφιότητα του εκπροσώπου του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.

Το ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. θα εξετάσει τη θεσμική διαφοροποίηση που ήδη διαμορφώνεται, σχετικά με τη σχέση αυτή, και θα επιδιώξει την αποκατάσταση της εκπροσώπησής του στην Επιτροπή Εναλλακτικών Ενεργειών.

Previous ArticleNext Article