Uncategorized, Άρθρα, Ενημέρωση

Η Ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων στη χώρα μας

Όλοι εμείς που επιδιώκουμε την ευρύτερη διάδοση της ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων για τους πολύ γνωστούς λόγους όπως είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, η δημόσια υγεία λόγω της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα που αναπνέουμε, ιδίως οι κάτοικοι των αστικών κέντρων, και η οδηγική απόλαυση που χαρίζει η αθόρυβη, πολιτισμένη και τεχνολογικά υπερσύγχρονη συμπεριφορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, διαβάζοντας τα μέσα ενημέρωσης αυτόν τον καιρό αισθανόμαστε ότι κάτι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η σημερινή κυβέρνηση, δια στόματος του κ. Πρωθυπουργού, διαβεβαίωσε κατ’ επανάληψη ότι η διάδοση της ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων συμπεριλαμβάνεται στα μελλοντικά της σχέδια ως ένας σημαντικός τομέας ανάπτυξης νέας μορφής οικονομικών δράσεων, τεχνολογικής ανέλιξης και προσαρμογής της χώρας στις ταχύτατα εξελισσόμενες προόδους του ζωτικού κλάδου των μεταφορών. Πρόσφατα τον ακούσαμε και πάλι, κατά τη συνάντησή του με την Καγκελάριο Μέρκελ, να αναφέρεται στη δυνατότητα κοινών επενδυτικών δράσεων σε φιλικούς προς το περιβάλλον τομείς μεταξύ των οποίων και εκείνου της ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων από καιρό υποστηρίζει την άποψη ότι στην Ελλάδα, η διάδοση της ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων απαιτεί την εφαρμογή διαφορετικής σειράς προτεραιοτήτων αρχής γενομένης από τη δημιουργία μιας βασικής εθνικής υποδομής ταχείας επαναφόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων  η οποία να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία τους  σε ολόκληρη τη χώρα. Η χώρα μας βρίσκεται στο νότιο άκρο της Ευρώπης και επιπλέον δεν διαθέτει την μεγάλη αγοραστική δύναμη των άλλων κεντρικών ευρωπαϊκών χωρών έτσι ώστε να μπορεί να προσβλέπει σύντομα στη δημιουργία μιας κρίσιμης εθνικής μάζας κυκλοφορούντων ηλεκτρικών αυτοκινήτων πριν από τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής υποστήριξής τους. Μια τέτοια σειρά ενεργειών  θα οδηγούσε σε σημαντική χρονική υστέρηση στη διάδοση της νέας τεχνολογίας, θα απομόνωνε τη χώρα από τον ταχέως διογκούμενο αριθμό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης και θα καταδίκαζε για μια ακόμα φορά την Ελλάδα στη μοίρα των ουραγών της εξέλιξης. Είναι λοιπόν απαραίτητο να προηγηθεί η υλοποίηση των απολύτως αναγκαίων υποδομών ταχείας επαναφόρτισης προκειμένου να καταστεί ακόμα πιο ελκυστική η αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου και να υπάρξει αξιόλογη πρόοδος στις νέες τεχνολογίες μεταφορών.

Η βασική υποδομή ταχείας επαναφόρτισης πρέπει να σχεδιασθεί και υλοποιηθεί με μέριμνα και πρωτοβουλία της κεντρικής διοίκησης ή κάποιου αρμόδιου εθνικού φορέα δημοσίου συμφέροντος, σε συνεργασία και με όποιους από τους κατά τόπους επιχειρηματίες ενδιαφερθούν να συμπράξουν, δοθέντος ότι αυτοί οι σταθμοί ανεφοδιασμού κατά  τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους δεν πρόκειται μεν να αποδίδουν άμεσα θετικά οικονομικά αποτελέσματα αλλά είναι πιθανό, κατά περίπτωση, να προκαλούν άλλης μορφής έμμεσα οφέλη. Η υπαγωγή του όλου προγράμματος σε κεντρικό επισπεύδοντα φορέα θα πρέπει να εκφρασθεί οργανωτικά μεν με ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές και την εφαρμογή ενιαίων κανόνων λειτουργίας, οικονομικά δε με την εκχώρηση σε μακροπρόθεσμη βάση αποπληρωμής του αναγκαίου τεχνικού εξοπλισμού στις περιπτώσεις συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα. Σημειωτέον ότι στην Ευρώπη ενεργοποιούνται ήδη εξειδικευμένοι φορείς οι οποίοι θα μπορούσαν να κληθούν να συμβάλλουν με την τεχνογνωσία που διαθέτουν  έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι λειτουργικά άρτιο.

Μια πρώτη τεχνοοικονομική προσέγγιση στο θέμα έχει ήδη γίνει από το ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. προκειμένου να εκτιμηθεί το μέγεθος του έργου και η οικονομική του επίπτωση. Τα αποτελέσματά της δείχνουν ότι ο επιδιωκόμενος στόχος της αναβάθμισης της χώρας μας σε επίπεδο συγκρίσιμο με εκείνο των άλλων χωρών, στις οποίες υπάρχουν ήδη υποδομές ταχέως ανεφοδιασμού των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δεν είναι ιδιαιτέρως επαχθής από οικονομικής πλευράς απαιτεί δε για την υλοποίησή του χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το έτος.

Παράλληλα βεβαίως θα πρέπει να εφαρμοστούν αποτελεσματικά κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών και αναφορτιζόμενων υβριδικών αυτοκινήτων. Επειδή η οικονομική κατάσταση της χώρας μας ίσως να μην επιτρέπει την επιδότηση της αγοράς τους με μετρητά, όπως γίνεται σε πολλές άλλες χώρες, θα πρέπει η αγορά αυτή να υποστηριχθεί με φορολογικά κυρίως  μέσα όπως είναι η απαλλαγή από κάθε δασμό ή φόρο εισαγωγής, η εξαίρεση από τα τεκμήρια, η χορήγηση ευμενούς χρόνου απόσβεσης της αξίας όταν πρόκειται για αγορά εταιρικών αυτοκινήτων όπως και η απαλλαγή του εισοδήματος των χρηστών από τον φόρο που επιβάλλεται λόγω της  παροχής αυτοκινήτου σε στελέχη ή υπαλλήλους μιας εταιρείας.

Εάν υπάρξει πολιτική βούληση και αυτή εκδηλωθεί με ολοκληρωμένο τρόπο η Ελλάδα μπορεί μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια να ευθυγραμμιστεί με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες σε ότι αφορά την πρόοδο της ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δράσεων γύρω από αυτήν. Ας μη μείνουμε και στο θέμα αυτό απαθείς θεατές των εξελίξεων όπως συνηθίζαμε να κάνουμε κατά το παρελθόν.

Previous ArticleNext Article