Uncategorized, Άρθρα, Ενημέρωση

Η παρουσία της Honda στις Η.Π.Α και οι γενικότεροι στόχοι της σε παγκόσμιο επίπεδο

Η Honda ανακοίνωσε τους βασικούς στόχους της για την αύξηση των πωλήσεων στις Η.Π.Α. κάνοντας σχέδια για την κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων με συσσωρευτές ή/και με ενεργειακά στοιχεία σε ποσοστό 100% αυτών των πωλήσεων κατά το έτος 2040, με προοδευτική αύξηση από το ποσοστό του 40% που εκτιμά ότι θα έχει επιτύχει μέχρι το 2030 και το ποσοστό του 80% του έτους 2035. Σε άμεση εφαρμογή αυτών των σχεδίων θα έχει μέχρι του έτους 2025 διαθέσει στην αγορά μια ολόκληρη σειρά από ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία θα βασίζονται σε μια εντελώς νέα αρχιτεκτονική πλατφόρμα. Τα σχέδια της αυτά είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα τόσο με την παγκόσμια όσο και με τις περιφερειακές πολιτικές πωλήσεων της εταιρείας όπως αυτές εξαγγέλθηκαν πρόσφατα από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο κ. Toshihiro Mibe ό οποίος ανανέωσε επίσης και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στους τομείς της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ανανέωση της δέσμευσης της Honda για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια

Κάνοντας την αναγγελία ο κ. Mibe είπε ότι η Honda βλέπει τις ανάγκες της προστασίας του περιβάλλοντος και της αύξησης των μέτρων για την οδική ασφάλεια, προκειμένου να σώζονται ζωές στο δρόμο, σαν τα δύο πρωταρχικά θέματα τα οποία θα κατευθύνουν τη μελλοντική της πολιτική.

Σύμφωνα με αυτά, η Honda θα επικεντρωθεί στο στόχο της πλήρους ουδετεροποίησης των επιπτώσεων του άνθρακα στα προϊόντα και τις εταιρικές δραστηριότητές της μέχρι το 2050 όσο και στην παντελή εξάλειψη των απωλειών ζωής από οδικές συγκρούσεις στις οποίες να εμπλέκονται παραγόμενα από αυτήν αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες.

Ακολουθούν οι επεξηγήσεις των βασικών αρχών επί των οποίων η εταιρεία στηρίζει τις αναληφθείσες δεσμεύσεις.

Νέα αρχιτεκτονική πλατφόρμα παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Honda με την ονομασία “e:Architecture EV platform

Από τα μέσα του 2020 η Honda έβγαλε στην αγορά μια σειρά από νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία βασίζονται σε μια εντελώς καινούργια πλατφόρμα που θέσπισε η εταιρεία για την κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, την “e:Architecture”.

Όλα αυτά τα μοντέλα πρωτοπαρουσιάσθηκαν στις Η.Π.Α. και στις συνέχεια και στις άλλες αγορές του κόσμου. Επιπλέον η Honda αναπτύσσει, συνεργαζόμενη και με άλλους κατασκευαστές, δύο μεγάλα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τύπου SUV στα οποία θα χρησιμοποιήσει συσσωρευτές Ultium της GM και τα οποία θα εισαχθούν στην αγορά της Βορείου Αμερικής ως μοντέλα του έτους 2024, με δύο διαφορετικά εμπορικά ονόματα, εκείνο της Honda και το άλλο της Acura.

  Παγκόσμιες πωλήσεις εξηλεκτρισμένων αυτοκινήτων

  Λόγω των διαφοροποιήσεων που σημειώνονται στις διάφορες αγορές του κόσμου όπως είναι π.χ. το διαφορετικό επίπεδο αποδοχής των νέων τεχνολογιών από τους αγοραστές, η εξέλιξη της εγκατάστασης των αναγκαίων υποδομών υποστήριξής τους και η σε διαφορετικό βαθμό διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα μίγματα ηλεκτροπαραγωγής είναι δύσκολο να ακολουθηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο μια ενιαία πολιτική διάδοσης των εξηλεκτρισμένων αυτοκινήτων. Η Honda θα προσπαθήσει να αυξήσει το ποσοστό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με συσσωρευτές (EV) όσο και εκείνων που χρησιμοποιούν ενεργειακά στοιχεία (FCV) σε όλες τις αγορές έτσι ώστε να επιτύχει σαν μέσο όρο διάδοσης των νέων αυτών τεχνολογιών, σε παγκόσμιο επίπεδο, ποσοστά διείσδυσης 40%, 80% και 100% μέχρι των ετών 2030, 2035 και 2040 αντιστοίχως.

Προχωρημένη τεχνολογία συσσωρευτών

Προκειμένου να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα των μελλοντικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων της, η Honda ανακοινώνει τον εφοδιασμό τους με συσσωρευτές συμπαγούς τύπου (allsolid state) ακόμα και από το δεύτερο ήμισυ του 2020. Η Honda κάνει εκτεταμένη έρευνα για την ανάπτυξη αυτού του τύπου των συσσωρευτών και τη βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών τους κυρίως δε της αύξησης της ενεργειακής πυκνότητας σε συνδυασμό με τον περιορισμό του κόστους παραγωγής. Βασισμένη στην επιτυχή εξέλιξη της επιστημονικής αυτής έρευνας, η Honda ανακοινώνει τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης μονάδας αξιολόγησης και επίδειξης των χαρακτηριστικών των νέων συσσωρευτών η οποία και θα λειτουργήσει εντός του 2021.

Τεχνολογία Ενεργειακών Στοιχείων (Fuel Cells)

Η Honda συνεχίζει να θεωρεί ότι η τεχνολογία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που θα κινούνται με ενεργειακά στοιχεία αποτελεί ένα δεύτερο πυλώνα στην προσπάθεια της απεξάρτησης του τομέα των μεταφορών από τον άνθρακα με την προσδοκία ότι το υδρογόνο θα καταστεί ευρύτερα αποδεκτό ως μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.

Η εταιρεία έχει μια μακρά προϊστορία στην έρευνα, την ανάπτυξη αλλά και την εμπορική εφαρμογή των τεχνολογιών των ενεργειακών στοιχείων και συνεχίζοντας τη συνεργασία με την GM επιδιώκει τη μείωση του κόστους τους θέλοντας να συμβάλλει στη δημιουργία μιας «κοινωνίας του υδρογόνου». Για το σκοπό αυτό επιχειρεί να διευρύνει τις εφαρμογές των ενεργειακών στοιχείων κυρίως στα μεγάλα οχήματα μεταφοράς φορτίων αλλά και σε σταθερούς ή κινητούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Δραστηριότητες στον τομέα της Ενέργειας

Η Honda λειτουργεί επίσης και σαν προπομπός της εκμετάλλευσης του υδρογόνου, επιπροσθέτως της ηλεκτρικής ενέργειας, σε διάφορες εφαρμογές που αφορούν στις ανανεώσιμες πηγές. Προσπαθεί να υλοποιήσει εφαρμογές «πολλαπλών ενεργειακών διαύλων» στις οποίες αξιοποιούνται ταυτόχρονα διαφορετικές πηγές ενέργειας περιλαμβανομένων και εκείνων των μη ανθρακούχων καυσίμων, ιδίως στις περιπτώσεις που είναι δυσχερής ή και αδύνατος η απευθείας χρησιμοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας όπως π.χ. στις αεροπορικές εφαρμογές.

Αυτή η σύλληψη χρησιμοποιεί σαν βάση την αξιοποίηση ενεργειακών πηγών που μπορούν να υποστηρίξουν τις κοινωνίες στις προσπάθειές τους να επιτυγχάνουν μηδενικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Εργάζεται επίσης και στην ευρύτερη διάδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω της δημιουργίας έξυπνων δικτύων τα οποία μπορούν να επιλέγουν τις πηγές τροφοδοσίας τους κατά περίπτωση.

Πρωτοβουλίες σε θέματα ασφάλειας

  Στον τομέα της ασφάλειας η Honda στοχεύει στον μηδενισμό των απωλειών ζωής από συγκρούσεις με αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες δικής της κατασκευής μέχρι του έτους 2050. Δοθέντος ότι στις περισσότερες περιπτώσεις συγκρούσεων μοτοσυκλετών εμπλέκεται και αυτοκίνητο, η Honda θα επιδιώξει τον εφοδιασμό όλων των αυτοκινήτων που θα έχει στην παραγωγή μέχρι του έτους 2030 με το προηγμένο παγκατευθυντικό σύστημα υποβοήθησης της οδήγησης που η ίδια έχει αναπτύξει. Το νέο αυτό σύστημα αποτελεί εξέλιξη της τρέχουσας τεχνολογίας του συνόλου των αισθητήρων που χρησιμοποίει ήδη στην τρέχουσα παραγωγή και έχει προκύψει από την έρευνα και εξέλιξη της εταιρείας προς την κατεύθυνση εφαρμογής του επιπέδου 3 της αυτόνομης οδήγησης, όπως αυτό πρόσφατα άρχισε να εφαρμόζεται στην Ιαπωνία.

Επιπρόσθετα, ως κατασκευαστής που παράγει αυτοκίνητα αλλά και μοτοσυκλέτες, συνεχίζει να ενισχύει την έρευνα σε θέματα τεχνολογιών ασφάλειας με στόχο την επίτευξη κυκλοφοριακών συνθηκών στις οποίες αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες θα συνυπάρχουν χωρίς όμως να μπορούν να συγκρουσθούν αξιοποιώντας εξελιγμένο λογισμικό και ταχύτατες μονάδες επεξεργασίας δεδομένων.

 

 Η δέσμευση της Honda για το περιβάλλον και την ασφάλεια

Το όραμα της Honda για μια παγκόσμια κοινότητα απαλλαγμένη από τον άνθρακα την οδηγεί και στην εντατικοποίηση των προσπαθειών διαχείρισης όλων των εταιρικών της θεμάτων με πνεύμα εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Η Honda καταγράφει την υψηλότερη απόδοση του ενεργειακού συντελεστή του στόλου των οχημάτων που παράγει αλλά και των χαμηλότερων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, συγκρινόμενη με όλους τους άλλους κατασκευαστές πλήρους φάσματος οχημάτων στην Αμερική, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε η επιτροπή περιβαλλοντικής προστασίας των Η.Π.Α.

Η Honda εργάζεται επίσης συνεχώς για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που δημιουργεί το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιμελούμενη ακόμα και του τρόπου λειτουργίας του παγκόσμιου δικτύου διανομής των προϊόντων της

Πηγή: Honda

Previous ArticleNext Article