Uncategorized, Άρθρα, Ενημέρωση

Μια ασυνήθιστη πρόσκληση

Νοέμβριος / Δεκέμβριος 2018

Την περασμένη εβδομάδα το ΕΛΙΝΗΟ προσκλήθηκε να παρευρεθεί σε εκδήλωση που διοργάνωσε η αξιωματική αντιπολίτευση προκειμένου να εκθέσει το πρόγραμμά της για την επιτάχυνση της διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης των οχημάτων στη χώρα μας.
Η πρόσκληση αυτή δεν ήταν από τις συνηθισμένες και φυσικά ανταποκριθήκαμε.

Για το ΕΛΙΝΗΟ, του οποίου μοναδικός σκοπός από της ιδρύσεώς του εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα είναι ακριβώς η προώθηση της ενεργειακά οικονομικής και καθαρής ηλεκτροκίνησης των οχημάτων, το γεγονός ότι ένας μεγάλος πολιτικός οργανισμός θέλησε να καταστρώσει και εντάξει στο πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας ένα ολοκληρωμένο πακέτο δράσεων προς την κατεύθυνση αυτή αποτέλεσε βεβαίως μια ευχάριστη έκπληξη.

Η εκδήλωση, κατά την άποψή μας, υπήρξε απόλυτα επιτυχής. Τόσο από πλευράς προσέλευσης όσο και από πλευράς παρουσίασης του προγράμματος, κάτι που καθόλου εύκολο δεν είναι για μια τόσο ριζοσπαστική τεχνολογική εξέλιξη.

Προς τιμή όλου του πολιτικού κόσμου, δοθείσης μάλιστα και της χρονικής περιόδου που διατρέχουμε, δεν υπήρξε από άλλες πολιτικές παρατάξεις κάποια ιδιαιτέρως καταγγελτική κριτική δημοσιότητα για την εκδήλωση αυτή κάτι που αποδεικνύει ότι η ηλεκτροκίνηση απολαμβάνει πλέον γενικότερης αποδοχής στη χώρα μας.

Βεβαίως δεν έλλειψαν κάποιες μεμονωμένες παραφωνίες όπως π.χ. η διαμαρτυρία περί μη ειδικότερης μνημόνευσης των δίκυκλων όπως και για την ομοιότητα του προγράμματος με κάποιο αντίστοιχο της διοίκησης ..Ομπάμα, ή ακόμα και για την μη αναγκαιότητα εφαρμογής της ηλεκτροκίνησης σε μια χώρα ή ηλεκτροπαραγωγή της οποίας στηρίζεται στο λιγνίτη (σημειωτέον ότι μόνο ποσοστό 30% προέρχεται σήμερα από λιγνιτική παραγωγή και αυτό βαίνει ταχύτατα μειούμενο με αντίστοιχη αύξηση των ΑΠΕ).

Εμείς όμως θέλουμε να σταθούμε σε τρεις σημαντικές προτάσεις αυτής της παρουσίασης τις οποίες θεωρούμε άξιες ιδιαίτερης προσοχής ευχόμενοι μάλιστα να γίνουν ευρύτερα αποδεκτές ει δυνατόν από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα.

1. Το σύνολο των θεμάτων που αφορούν στην ηλεκτροκίνηση των οχημάτων θα πρέπει να ρυθμίζεται αποφασιστικά και όχι συμβουλευτικά από ειδικό φορέα απαλλασσόμενο έτσι από το γνωστό πρόβλημα των συναρμοδιοτήτων των πολλών υπουργείων που καθιστά τη λήψη αποφάσεων από εξαιρετικά δύσκολη και απαράδεκτα αργή έως και αδύνατη.

2. Απαραίτητη ενέργεια άμεσης εφαρμογής καθίσταται η με πρωτοβουλία του δημοσίου σχεδίαση και υποστήριξη δημιουργίας ενός βασικού εθνικού δικτύου ταχυφορτιστών το οποίο να καταστήσει το ταχύτερο δυνατό εφικτή την κίνηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα. Όπως είναι ήδη γνωστό η ΡΑΕ δημοσίευσε για το θέμα αυτό δημόσια διαβούλευση και επομένως τεκμαίρεται η γενικότερη αποδοχή του.

3. Το οποιοδήποτε πακέτο φορολογικών, επιδοματικών και όποιας άλλης μορφής κινήτρων αποφασισθεί να εφαρμοστεί για την υποστήριξη της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων να περιλαμβάνει τόσο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με συσσωρευτές όσο και εκείνα με μονάδες επέκτασης της αυτονομίας, τα αναφορτιζόμενα υβριδικά με σημαντική εναποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα υδρογόνου.

Το ΕΛΙΝΗΟ, διαχρονικά, συνεργάστηκε με όλες τις κυβερνήσεις της χώρας προκειμένου να παρουσιάζει σε αυτές τα πλεονεκτήματα της επερχόμενης τεχνολογικής επανάστασης της ηλεκτροκίνησης των οχημάτων και να εισηγείται την ανάγκη έγκαιρης δραστηριοποίησης στις σχετικές με την ηλεκτροκίνηση δράσεις έτσι ώστε να μην ακολουθήσει η χώρα και στη περίπτωση αυτή τη μοίρα του ουραγού. Η συνεργασία αυτή πέρασε από μεγάλες διακυμάνσεις ξεκινώντας από χρονικές περιόδους πράγματι παραγωγικές και με αποτελέσματα που τα βιώνουμε μέχρι σήμερα και φτάνοντας μέχρι περιόδους παγερής αδιαφορίας. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει ίσως να γίνει στη συμμετοχή του ΕΛΙΝΗΟ στη θετική συμβολή της επιτροπής για την ηλεκτροκίνηση του ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΚΑ του έτους 2011 της οποίας τα πορίσματα συνεχίζουν ακόμα να αποτελούν πηγή αναφοράς.

Το ίδιο ασφαλώς θα εξακολουθήσει να κάνει και στο μέλλον βάζοντας τις όποιες δυνάμεις του στην υπηρεσία της χώρας κάθε φορά που προσκαλείται προς τούτο από τους εκάστοτε κυβερνώντες.

Διονύσιος Νέγκας
Επίτιμος Πρόεδρος ΕΛΙΝΗΟ

Previous ArticleNext Article