Δελτία τύπου

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017, η συγκληθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή με τριετή θητεία που εκπνέει τον Μάρτιο του 2021.

Η συγκρότηση σε Σώμα του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως κατωτέρω:

Πρόεδρος: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ Παντελεήμων
Αντιπρόεδρος: ΠΑΝΟΥ Μαρία
Γενικός Γραμματέας: ΝΕΓΚΑΣ Ηλίας
Ταμίας: ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ιωάννης
Μέλος: ΚΑΛΛΙΠΕΤΗΣ Κωνσταντίνος
Μέλος: ΒΟΝΤΑΣ Χρήστος
Μέλος: ΣΕΛΕΚΟΣ Ηλίας
Αναπληρωματικό Μέλος: ΚΑΡΑΜΠΙΛΑΣ Πέτρος
Αναπληρωματικό Μέλος: ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Βλάσιος

Ελεγκτική Επιτροπή

Μέλος: ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Λίνος
Μέλος: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
Αναπληρωματικό Μέλος: ΚΕΠΕΤΖΗΣ Ιωάννης

Μπορείτε εδώ να δείτε τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου Με Αριθμό 213.

Previous ArticleNext Article