Ενημέρωση

Υπουργική απόφαση 31-10-2017

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος Β) με αρ. 3824 και ημερομηνία 31 Οκτωβρίου 2017 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομίας και Ανάπτυξης – Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Εξωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Τουρισμού με θέμα τον καθορισμό και την εξειδίκευση των απαιτουμένων λεπτομερειών εφαρμογής και των τεχνικών προδιαγραφών του Εθνικού πλαισίου πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και για την υλοποίηση των σχετικών υποδομών.

Η ως άνω ΚΥΑ εκδόθηκε σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4439/2016 (Α! 222) με τον οποίο ενσωματώθηκε η κοινοτική Οδηγία 2014/94 στην εθνική νομοθεσία.

Για τη ανάγνωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης κάντε κλικ εδώ.

Previous ArticleNext Article