Δελτία τύπου

E.VE.CR.I (Electric Vehicles and Charging Crossborders Infrastructure)

Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε ΜμΕ στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας

Ένα από τα ζητήματα για την υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων είναι η έλλειψη ενός συνεχώς προσβάσιμου, εύχρηστου και ευρέως διαδεδομένου δικτύου σημείων φόρτισης. H αυξημένη κίνηση από την Κεντρική Ευρώπη προς τα Ελληνικά θέρετρα από χώρες όπως η Γερμανία και η Αυστρία – όπου η ηλεκτροκίνηση είναι πιο διαδεδομένη – καθιστά επιτακτική την ανάγκη για την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης.

Το έργο E.VE.CR.I (Electric Vehicles and Charging Crossborders Infrastructure) με το διακριτικό τίτλο «Local-e» έρχεται ως μια βιώσιμη απάντηση στην τρέχουσα κατάσταση. Στόχο έχει να ενημερώσει και να ενθαρρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για την εγκατάσταση φορτιστών με όραμα τη δημιουργία 50 συνεχώς προσβάσιμων και εύκολων στη χρήση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα σε Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Νότια και Κεντρική Βουλγαρία.

Το έργο είναι συνδεδεμένο με την αγορά και τις ΜΜΕ τις οποίες ενημερώνει και ενθαρρύνει για την εγκατάσταση φορτιστών. Συνολικά 12 ενημερωτικές συναντήσεις με τοπικές αρχές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κοινωνία των πολιτών, εταιρείες παροχής φορτιστών και ηλεκτρικών οχημάτων πρόκειται να πραγματοποιηθούν εντός του 2022. Για την Ελληνική πλευρά προγραμματίζονται σε: Καβάλα-Δράμα (Απρίλιος), Σέρρες (Μάιος), Ξάνθη (Ιούνιος), Κομοτηνή (Ιούλιος), Αλεξανδρούπολη (Σεπτέμβριος). Οι ακριβείς ημερομηνίες και οι τόποι διεξαγωγής των ενημερωτικών συναντήσεων για ενδιαφερόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αναρτηθούν τον Απρίλιο του 2022 στην ιστοσελίδα www.locale.eu και στο facebook του έργου.

Το E.VE.CR.I υλοποιείται μεταξύ 13/04/2021 – 12/04/2023 από τη «Συμμαχία των παραγωγών οικολογικής ενέργειας» (SPEE–BG), το «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών» (EKETA/IMET-GR) και τη «Βουλγαρική Ένωση Ηλεκτρικών Οχημάτων» (BAEPS-BG). Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Previous ArticleNext Article