Uncategorized, Άρθρα, Ενημέρωση

Ακόμα ένα σημαντικό βήμα

Στις 26 Ιουλίου το ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. ανάρτησε ένα άρθρο-σχόλιο για τον μόλις ψηφισθέντα νόμο για την ηλεκτροκίνηση με ταυτόχρονη αναφορά σε πέντε βασικές, κατά την άποψή του, προτεραιότητες για την αποτελεσματική προώθησή της. Ως πρώτη από αυτές αναφερόταν η πιο κάτω:

Βήμα 1. Η δημιουργία ενός βασικού δικτύου ταχυφορτιστών στο εθνικό οδικό δίκτυο προκειμένου να εξασφαλισθεί στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα η ελεύθερη διακίνηση σε αυτό.

Το ΕΛΙΝΗΟ, στα μέσα του 2018, συνέταξε μια προκαταρκτική μελέτη σύμφωνα με την οποία ένα τέτοιο βασικό δίκτυο θα απαιτούσε την εγκατάσταση 18 ταχυφορτιστών ισχύος 150 kW (peak 175 kW) και 62 ταχυφορτιστών ισχύος 50 kW. Έκτοτε έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος λόγω της εγκατάστασης ταχυφορτιστών σε ορισμένα σημεία από ανεξάρτητους επιχειρηματικούς φορείς. Εκείνο όμως που απαιτείται να συμβεί το ταχύτερο δυνατό είναι η πλήρωση όσων θέσεων παραμένουν ακόμα κενές και κυρίως να ασκηθεί εποπτεία επί της λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων ώστε οι προσφερόμενες υπηρεσίες να είναι ποιοτικές και η τιμολόγηση της ενέργειας να βρίσκεται σε λογικά επίπεδα.

Η δικαίωση της άποψης ήλθε με τη μορφή διακήρυξης της ΔΕΗ για την προμήθεια και εγκατάσταση 60 ταχυφορτιστών ισχύος 50 kW και 15 ταχυφορτιστών ισχύος 100 kW (μαζί με άλλα 925 σημεία φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος για τον αστικό ιστό των πόλεων) και μάλιστα με γρήγορες διαδικασίες αφού ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020.

Από τα μέσα του 2018, όταν το ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. δημοσίευσε τη σχετική προκαταρκτική μελέτη, την οποία απέστειλε τότε στη ΔΕΗ όπως και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο φορέα, τόνιζε συνεχώς σε κάθε επαφή του με αρμοδίους την ανάγκη δημιουργίας ενός μικρού δικτύου στρατηγικά διεσπαρμένων σε ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα ταχυφορτιστών οι οποίοι να εγκατασταθούν με τον σωστό τρόπο, να συντηρούνται αποτελεσματικά, να διαθέτουν ενιαία τεχνική και επιχειρηματική επίβλεψη και κυρίως να λειτουργούν σε συνεχή βάση 24/365 με γνώμονα την πλήρη εξυπηρέτηση των οδηγών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και την ορθολογική κοστολόγηση της παρεχόμενης σε αυτούς ηλεκτρικής ενέργειας. Πάντοτε δε το ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. πίστευε ότι μια τέτοια υποδομή θα μπορούσε μόνο να υλοποιηθεί από τη ΔΕΗ ή πιθανώς και από τη θυγατρική της ΔΕΔΔΗΕ.

Η δημιουργία αυτής της ορθά και αποτελεσματικά επιβλεπόμενης υποδομής θα λειτουργήσει επίσης και σαν πρότυπο για όποιον άλλο φορέα δραστηριοποιείται ήδη ή θα δραστηριοποιηθεί στο μέλλον στο χώρο των ταχυφορτιστών του εθνικού μας δικτύου, έτσι ώστε η χώρα μας πράγματι να καταστεί ένα απολύτως φιλικό έδαφος για όλους όσους θα κινούνται με ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Πέραν των όσων προαναφέρονται, αυτή η υποδομή θα προσφέρει και δυνατότητες συλλογής χρήσιμων στοιχείων στατιστικής μορφής, εφαρμογής και αξιολόγησης προηγμένων ψηφιακών συστημάτων εξυπηρέτησης των πελατών, στοιχείων επιβάρυνσης ή όχι του δικτύου διανομής από τη ζήτηση και τέλος στοιχείων τα οποία θα βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της συμβολής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως και στη διερεύνηση αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων υποστήριξης της ζήτησης με σταθερές συστοιχίες συσσωρευτών σε τοπικά δίκτυα που θα το απαιτήσουν.

Ο Διαγωνισμός αυτός αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην επιδιωκόμενη διάδοση της ηλεκτροκίνησης. Ας ευχηθούμε ευόδωση των διαδικασιών και τη γρηγορότερη κατά το δυνατό κατακύρωση του έργου. Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης όλα κινούνται γρήγορα και είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε αυτούς τους γρήγορους ρυθμούς. Το δίκτυο ταχυφορτιστών της ΔΕΗ θα αποτελέσει εγγύηση εξυπηρέτησης των ηλεκτρικών οχημάτων και θα καταστήσει την Ελλάδα πεδίο ελεύθερης μετακίνησης των κατόχων τους. Είναι επίσης βέβαιο ότι θα πλαισιωθεί από μικρά ή μεγαλύτερα αντίστοιχα δίκτυα ταχυφορτιστών άλλων φορέων τα οποία όμως θα υποχρεωθούν να λειτουργούν ανταγωνιστικά στο δίκτυο της ΔΕΗ κάτι που σημαίνει βέβαια αναβαθμισμένες παροχές υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Τέλος, με την ευκαιρία αυτή θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι επόμενες τρείς προτεραιότητες στις οποίες αναφερόταν το άρθρο βρίσκονται ήδη σε ικανοποιητική εξέλιξη και επομένως μόνο στην πέμπτη και τελευταία θα πρέπει τώρα να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον των αρμοδίων προκειμένου να ολοκληρωθεί ο προγραμματικός κύκλος του αναληφθέντος έργου της διάδοσης της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και να προχωρήσουμε στη συνέχεια στις υλοποιήσεις.

Βήμα 5. Ενημέρωση και κοινωνική ευαισθητοποίηση

Κατά την πρώτη φάση της επιχειρούμενης διάδοσης της ηλεκτροκίνησης απαιτείται η οργανωμένη και στοχευμένη ενημέρωση κοινωνικών αποδεκτών.

Previous ArticleNext Article