Uncategorized, Άρθρα, Ενημέρωση

Η Toyota ανακοινώνει την κατασκευή τριών εξηλεκτρισμένων νέων μοντέλων για την Αμερικανική αγορά

11 Φεβρουαρίου 2021

 

Η Toyota North America (TMNA) ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να εισάγει φέτος στην Αμερικανική αγορά τρία νέα «εξηλεκτρισμένα» μοντέλα – δύο αμιγώς ηλεκτροκίνητα με συσσωρευτές (BEV) και ένα εξωτερικώς αναφορτιζόμενο υβριδικό (PHEV).

«Συνεχίζουμε να ηγούμεθα στον εξηλεκτρισμό των αυτοκινήτων ακολουθώντας την παράδοση που δημιουργήσαμε με την κατασκευή του Prius πριν από 25 χρόνια», είπε ο κ. Bob Carter, εκτελεστικός αντιπρόεδρος πωλήσεων της TMNA. «Τα προσφερόμενα από την Toyota εξηλεκτρισμένα μοντέλα θα προσφέρουν στους πελάτες της πολλαπλές επιλογές για την απόκτηση του προωστήριου συστήματος του αυτοκινήτου που θα αγοράσουν έτσι ώστε να ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες τους»

Τα νέα εξηλεκτρισμένα μοντέλα θα ενισχύσουν την ηγετική θέση της Toyota στα αυτοκίνητα με εναλλακτικά προωστήρια συστήματα. Η Toyota κατέχει το 40% της συνολικής αγοράς των αυτοκινήτων που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα περιλαμβανομένων των μεριδίων του 75% στον τομέα των ενεργειακών στοιχείων (fuel cells) και του 64% στον τομέα των υβριδικών και plugins. Μέχρι το 2025, η Toyota έχει σαν στόχο να καλύπτει το 40% των πωλήσεων νέων εξηλεκτρισμένων αυτοκινήτων και για το 2030 ελπίζει να το έχει αυξήσει μέχρι και στο 70%.

Σε παγκόσμια κλίμακα, τα κυκλοφορούντα υβριδικά αυτοκίνητα της Toyota εκτιμάται ότι έχουν μειώσει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα κατά 139 εκατομμύρια τόνους. Ειδικότερα για τις Η.Π.Α. η ποσότητα αυτή εκτιμάται ότι φτάνει τα 38 εκατομμύρια τόνους. Αυτό το επίτευγμα οφείλεται στη μακρόχρονη δέσμευση της εταιρείας σε φιλικούς για το περιβάλλον στόχους και στη δημιουργία ενός θετικού για τον πλανήτη και την κοινωνία αποτελέσματος.

Από τώρα και μέχρι το 2025, όλα τα μοντέλα της Toyota και της Lexus θα προσφέρονται και σε εξηλεκτρισμένη έκδοση. Η Toyota ετοιμάζει μάλιστα μια πλατφόρμα ειδικώς για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα με συσσωρευτές (BEV), την eTNGA, η οποία προσφέρει ευελιξία σχεδιασμού για όλες τις εκδοχές των προωστηρίων συστημάτων. Αυτές οι πρωτοβουλίες οδηγούν την εταιρεία να συγκλίνει προς την ονομαζόμενη «Περιβαλλοντική Πρόκληση της Toyota για το έτος 2050» η οποία αποτελεί την πλέον απαιτητική αλλά και δημιουργική δέσμευση την οποία έχει ποτέ αναλάβει η εταιρεία.

«Πιστεύουμε ότι ο συντομότερος δρόμος για την επίτευξη της επιδιωκόμενης μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, στον τομέα των μεταφορών, είναι η προσφορά στους οδηγούς λύσεων χαμηλού ανθρακικού αποτελέσματος που όμως να ικανοποιούν τις ανάγκες τους», είπε και ο κ. Gill Pratt, υψηλόβαθμο επιστημονικό στέλεχος της Toyota Motor Corporation και επικεφαλής του Ινστιτούτου Ερευνών της Toyota. «Με προσφορές σε όλα τα επίπεδα των τιμών και με ποικιλία προωστηρίων συστημάτων θα προσελκύσουμε πολλούς περισσότερους πελάτες στο χώρο της «καθαρής» αυτοκίνησης, στη Βόρειο Αμερική, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε και το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα μείωσης των εκπομπών σε εύλογο χρόνο»

Η Toyota έδωσε επίσης μερικές πληροφορίες για την εσωτερική έρευνα που διεξάγει σχετικά με τα περιβαλλοντικά οφέλη και το κόστος ιδιοκτησίας μεταξύ ενός εξωτερικώς αναφορτιζόμενου υβριδικού αυτοκινήτου (PHEV) και ενός αμιγώς ηλεκτρικού με συσσωρευτές (BEV). Για την έρευνα αυτή δημιούργησε ένα εξειδικευμένο εργαλείο που δείχνει τη σχέση μεταξύ των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας του αυτοκινήτου. Πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας αυτού του εργαλείου είναι δημόσια διαθέσιμες στο carghg.org για όσους θέλουν να πειραματιστούν εισάγοντας παραμέτρους και βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο τα PHEVs και BEVs ανταποκρίνονται στην τιμή του κόστους. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι:

  • Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου των μοντέλων των BEVs και PHEVs που διατίθενται σήμερα στην αγορά είναι περίπου οι ίδιες, κατά τη συνήθη λειτουργία τους, όταν το μείγμα ηλεκτροπαραγωγής από την οποία φορτίζουν τους συσσωρευτές τους αντιστοιχεί στο μέσο Αμερικανικό μείγμα.
  • Η κατασκευή του οχήματος προκαλεί από μόνη της παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου. Χρησιμοποιώντας το μοντέλο υπολογισμού «Greenhouse gases, Regulated Emissions, and Energy use in Technologies» (GREET) οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κατασκευή των PHEVs προκαλεί μικρότερη παραγωγή τέτοιων αερίων γιατί οι συστοιχίες των συσσωρευτών που τα εξοπλίζουν είναι μικρότερες εκείνων των αμιγώς ηλεκτρικών με συσσωρευτές.
  • Τα PHEVs είναι πολύ φτηνότερα στην αγορά και λειτουργία τους συγκρινόμενα με τα BEVs. Χωρίς την εφαρμογή κινήτρων αγοράς τους το πενταετές συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) ενός BEV με μεγάλη αυτονομία είναι σημαντικά υψηλότερο από εκείνο ενός PHEV. Εάν μάλιστα συνυπολογισθεί η επίδραση των κινήτρων που ισχύουν σήμερα αυτό το κόστος γίνεται ακόμα μεγαλύτερο.

Σημείο – κλειδί αποτελεί το γεγονός ότι ένα BEV προσφέρει από πλευράς περιβαλλοντικής την ίδια ωφέλεια με ένα PHEV. Ασφαλώς το καθένα από αυτά διαθέτει το δικό του προφίλ και παρουσιάζει τα δικά του χαρακτηριστικά σε κάθε λειτουργική φάση στην οποία καλείται να ανταποκριθεί. Έτσι η Toyota διαθέτοντας μια πλήρη γκάμα μοντέλων με διάφορες μορφές και κλίμακες εξηλεκτρισμού επιτρέπει στους πελάτες της να επιλέξουν εκείνο που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες τους ενώ ικανοποιεί το επιθυμητό κόστος ιδιοκτησίας και ταυτόχρονα συμβάλλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος.

Η πρόοδος της Toyota στην «Περιβαλλοντική Πρόκληση για το έτος 2050» στη Βόρειο Αμερική αξιολογείται σε τέσσερις βασικούς τομείς που είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η εξοικονόμηση ύδατος, η προσπάθεια δημιουργίας βιώσιμης αλυσίδας προμηθειών με λιγότερα απόβλητα και η μεγαλύτερη δυνατή προστασία της βιοποικιλότητας. Σχεδιασμός της βιωσιμότητας, στρατηγικές και δράσεις υλοποιούνται υπό την επίβλεψη ενός ετήσιου «Αμερικάνικου Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης» με οδικό χάρτη σε πενταετή ορίζοντα προσαρμοσμένου στους στόχους της «Περιβαλλοντικής Πρόκλησης για το έτος 2050», όπως και στις επιδιώξεις του Σχεδίου Αναπτυξιακών Στόχων των Ηνωμένων Εθνών (SDGs).

Η Toyota τώρα στοχεύει:

  • Στη μείωση του CO2 από τη βιομηχανική της δραστηριότητα, από τα προϊόντα της και τον κύκλο ζωής τους περιλαμβανομένης της εφοδιαστικής αλυσίδας και του δικτύου πωλήσεων.
  • Μείωση της απαιτούμενης ποσότητας ύδατος ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος κατά 3% από το έτος βάσης 2020
  • Μείωση της ποσότητας των πλαστικών υλικών συσκευασίας κατά 25% από το έτος βάσης 2018
  • Ανάπτυξη πολιτικών διαχείρισης βιοτόπων υπό την επίβλεψη εξωτερικού αξιολογητή και έναρξη εφαρμογής τους από το 2022

Σαν επιβεβαίωση των δεσμεύσεών της, η Toyota πρόσφατα συμφώνησε να αγοράζει ηλεκτρική ενέργεια από τον υπό υλοποίηση ενεργειακό φορέα Clearway Energy Group η οποία θα παράγεται από αιολικά πάρκα έτσι ώστε να μειώσει το συνολικό της αποτύπωμα άνθρακα.

Πηγή: Κείμενο και φωτογραφίες Toyota

Previous ArticleNext Article