Uncategorized, Άρθρα, Ενημέρωση

Το παγκοσμίως πρώτο εκτυπωτικό 3D για κατασκευή συσσωρευτών ξηρού τύπου

Η Sakuu Corporation (πρώην KeraCel Inc) ανακοίνωσε σήμερα την κατασκευή ενός επαναστατικής τεχνολογίας βιομηχανικού εκτυπωτικού 3D για την παραγωγή συσσωρευτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η προηγμένη τεχνολογία αυτού του προϊόντος αναμένεται ότι θα σηματοδοτήσει την έναρξη ευρύτερης διάδοσης της ηλεκτροκίνησης επειδή επιλύει τα υπάρχοντα προβλήματα κόστους, επιδόσεων και βιωσιμότητας των συσσωρευτών. Με την εξασφάλιση δυνατότητας βιομηχανικής κλίμακας παραγωγής συσσωρευτών, σε τοπικό επίπεδο, η τεχνολογία της Sakuu μοιάζει να αναβαθμίζει γενικότερα τη χρήση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου προσφέροντας μια σημαντικά βελτιωμένη οικονομική σχέση κατασκευαστή – καταναλωτή.

Υποστηριζόμενη από κορυφαίους Ιάπωνες κατασκευαστές εξαρτημάτων αυτοκινήτων οι οποίοι τροφοδοτούν τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες, η Musashi Seimitsu, Sakuu

επιδιώκει να προσφέρει γρήγορη και μαζική κατασκευή ξηρού τύπου συσσωρευτών τυπωμένων από τριδιαστατικό εκτυπωτή (3D Printer) οι οποίοι εκτιμάται ότι, συγκρινόμενοι με τους εν χρήσει συσσωρευτές ιόντων λιθίου, θα έχουν τη διπλάσια χωρητικότητα στο ίδιο μέγεθος και θα ζυγίζουν το ένα τρίτο του βάρους τους. Επιπρόσθετα θα απαιτούν περίπου τα μισά υλικά, τα οποία μάλιστα θα μπορούν να εξευρίσκονται ακόμα και σε τοπικό επίπεδο, για την ίδια χωρητικότητα και με πολύ λιγότερα έξοδα κατασκευής. Τέλος θα διακρίνονται επίσης από πολύ υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας.

Αυτή η βιομηχανική εξέλιξη-σταθμός καθίσταται τώρα δυνατή χάρις στον πρώτο και μοναδικό στον κόσμο τριδιαστατικό εκτυπωτή πολλαπλών υλικών και πολλαπλών λειτουργειών που ονομάσθηκε «Sakuu AM Platform» και ο οποίος σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε από την ίδια την εταιρεία. Λόγω των μοναδικών ικανοτήτων του μπορεί να κατασκευάζει προϊόντα σύνθετης λειτουργικότητας με ρυθμούς βιομηχανικής παραγωγής έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί και σε άλλου είδους παραγωγικές διαδικασίες παρόμοιων προϊόντων.

«Ειδικώς όμως για τον κλάδο των ηλεκτρικών οχημάτων πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει πραγματική επανάσταση η οποία θα αλλάξει ριζικά τα δεδομένα και θα επιφέρει ευρεία αποδοχή αυτής της τεχνολογίας», είπε ο κ. Robert Bagheri ιδρυτής, CEO και πρόεδρος της Sakuu Corporation.

«Οι συσσωρευτές ξηρού τύπου αποτελούν το ιερό δισκοπότηρο της ηλεκτροκινητικότητας, αλλά μέχρι τώρα αποδείχτηκαν εξαιρετικά δύσκολοι στην παραγωγή και με πολύ υψηλό κόστος. Με την εφαρμογή της τριδιαστατικής εκτύπωσης θα επιτραπεί στη βιομηχανία και τους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων να τους παράγουν εύκολα, γρήγορα και με χαμηλό κόστος», πρόσθεσε ο κ. Bagheri.

«Επιπρόσθετα, με την αποδοχή αυτού του τρόπου κατασκευής των συσσωρευτών, οι κατασκευαστές θα ωφεληθούν και από άλλα πλεονεκτήματα που εξασφαλίζουν οι «Sakuu AM Platforms» όπως π.χ. η εύκολη εγκατάστασή τους σε επιλεγμένο τοπικό σημείο στο οποίο θα συντομεύονται οι δρόμοι ροής των πρώτων υλών κ.α.», συνέχισε.

Μοναδική τεχνολογία και πολύ αποδοτική διαδικασία παραγωγής

Μια βασική επαναστατική ιδιότητα της προτεινόμενης από την Sakuu λύσης είναι η ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών υλικών. Περιλαμβάνει την προετοιμασμένη κοίτη εναπόθεσης του εκτοξευόμενου υλικού χρησιμοποιώντας περισσότερα του ενός διαφορετικά υλικά για την επίστρωση μιας ενιαίας διάστρωσης. Η διαδικασία μπορεί να συνθέτει κεραμικά και μέταλλα όπως και την ειδική ύλη υποστήριξης PoraLyteTM που προμηθεύει ή ίδια η Sakuu και η οποία αφαιρεί υπερχειλίζουσες ποσότητες και επιτρέπει την ευκολότερη και γρηγορότερη δημιουργία προϊόντων τα οποία να διαθέτουν εσωτερικούς διαύλους και σπηλαιώσεις.

Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας αποτελεί λύση η οποία εξουδετερώνει τα συμφυή ελαττώματα των εν χρήσει μεθόδων κατασκευής συσσωρευτών ξηρού τύπου τα οποία αφενός δεν επιτρέπουν την σε μεγάλους όγκους παραγωγή τους, αφετέρου δε χαρακτηρίζονται από παχιά και εύθραυστα στρώματα κεραμικής ύλης και πολύ φτωχή προσαρμοστικότητα. Αντιθέτως η προτεινόμενη μέθοδος «Sakuu AM Platform» οδηγεί στην κατασκευή συσσωρευτών ξηρού τύπου με μεγάλη ενεργειακή πυκνότητα, με λεπτές μονολιθικές επιστρώσεις και εξαιρετική προσαρμογή.

Επιπλέον, με μόνο το μισό των αναγκαίων πρώτων υλών που απαιτείται για την παραγωγή τους και με την παραγωγική διαδικασία τύπου «σκόνης σε σκόνη» η οποία εξασφαλίζει ευκολότερη ανακύκληση των κεραμικών και μετάλλων με τις συμβατικές μεθόδους, τα προϊόντα που παράγονται με την προτεινόμενη από την Sakuu μέθοδο αξιολογούνται ως πρώτης τάξεως σχετικά με τις αρχές της βιωσιμότητας. Δεν απαιτείται αφαίρεση του γραφίτη και η απουσία πολυμερών σημαίνει ότι δεν απαιτείται επίσης αποτέφρωση ή ταφή των καταλοίπων.

Η ίδια η Sakuu αρχικά εστιάζει στην αγορά των δίτροχων, τρίτροχων ή και μικρών τετράτροχων ηλεκτρικών οχημάτων για την οποία η πρόταση της εταιρείας αφορά στην παροχή της επιθυμητής βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας με την αξιοποίηση μικρών μονάδων παραγωγής με υψηλές αποδόσεις. Η ευελιξία αυτών των μονάδων επιτρέπει επίσης την εύκολη μεταπήδηση των παραγομένων συσσωρευτών από τον ένα στον άλλο τύπο όπως για παράδειγμα όταν επιλέξει κανείς να κατασκευάσει προϊόν με τις ίδιες διαστάσεις αλλά τη διπλάσια χωρητικότητα ή με τις μισές διαστάσεις αλλά με τη ίδια χωρητικότητα.

Απειράριθμες εφαρμογές πέραν της κατασκευής συσσωρευτών

Πέραν της κατασκευής συσσωρευτών, η ανάπτυξη της τεχνολογίας των τριδιαστατικών εκτυπωτών πολλαπλών πρώτων υλών σε μονή επίστρωση που έγινε από την Sakuu ανοίγει το δρόμο για την εκμετάλλευσή της σε μια σωρεία άλλων εφαρμογών οι οποίες μέχρι τώρα δεν ήταν προσιτές σε αυτού του είδους την παραγωγική διαδικασία. Αυτές περιλαμβάνουν ενεργά στοιχεία όπως είναι οι διάφοροι αισθητήρες, οι ηλεκτροκινητήρες για αεροπορικές ή χερσαίες εφαρμογές, οι μικροσυσκευές και αισθητήρες για την ιατρική ή την ρομποτική κ.λπ. για να αναφερθούν μόνο λίγες από αυτές.

«Ως μια χαμηλού κόστους επένδυση, ταχείας εφαρμογής, κατάλληλης ακόμα και για μικρές εγκαταστάσεις τοπικού χαρακτήρα και έντονης προσαρμοστικότητας, τα προϊόντα της οποίας χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση με τα εν χρήσει στην παγκόσμια αγορά, η πλατφόρμα που προσφέρουμε παρουσιάζει τεράστιες δυνατότητες στο χώρο της ενέργειας και όχι μόνο», κατέληξε ο κ. Bagheri.

Σημείωση: Η πλατφόρμα Sakuus Alpha θα είναι διαθέσιμη για πώληση στη βιομηχανία κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021 

Πηγή: Sakuu Corporation

Previous ArticleNext Article