Uncategorized, Άρθρα, Ενημέρωση

Τρία κρίσιμα χαρακτηριστικά που στρέφουν τον αγοραστή στην ηλεκτροκίνηση

Για να επιτύχει μαζική αποδοχή, το μέσο ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα πρέπει να προσφέρει τρία κρίσιμα χαρακτηριστικά τα οποία φαίνεται ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζουν καθοριστικά την επιλογή αγοράς του.

  • Ο χρόνος φόρτισης των συσσωρευτών να μπορεί να περιορίζεται στα 31 λεπτά της ώρας.
  • Η αυτονομία ενέργειας να βρίσκεται στο επίπεδο των 469 χιλιομέτρων
  • Η τιμή κτήσης να μην υπερβαίνει τα 36.000 Δολάρια.

Αυτά τα τρία «κρίσιμα μεγέθη» συνιστούν, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη της εταιρείας Castrol ( new study ) η οποία ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στο χώρο των λιπαντικών για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα κριτήρια τα οποία θα στρέψουν τον αγοραστή προς την ηλεκτροκίνηση.

Τα ευρήματα αυτά προέκυψαν από έρευνα που διεξήχθη με τη συμμετοχή 9.000 καταναλωτών, 750 διαχειριστών στόλων αυτοκινήτων και 30 επαγγελματιών του χώρου της αυτοκινητοβιομηχανίας σε 8 χώρες – Αμερική, Μεγάλη Βρετανία, Νορβηγία, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Κίνα και Ιαπωνία.

Οι καταναλωτές που ερωτήθηκαν έθεσαν σαν πρώτο και καθοριστικό παράγοντα την τιμή κτήσης του ηλεκτρικού αυτοκινήτου ακολουθούμενο από τον χρόνο φόρτισης των συσσωρευτών και την αυτονομία του σε ενέργεια.

Οι περισσότεροι από αυτούς, σε ποσοστό που φθάνει το 61%, δήλωσαν επίσης ότι περιμένουν πολύ σύντομα σημαντικές βελτιώσεις στην τεχνολογία των συσσωρευτών και για το λόγο αυτό κλίνουν προς την άποψη του «να έχουμε λίγο υπομονή για να δούμε τις εξελίξεις».

Οι διαχειριστές στόλων φάνηκαν επίσης διστακτικοί. Ενώ το 58% από αυτούς δήλωσαν ότι για τις προσωπικές μετακινήσεις τους είναι ήδη αποφασισμένοι να στραφούν στην ηλεκτροκίνηση λόγω κυρίως των περιβαλλοντικών ωφελημάτων της, σε ότι αφορά τον επαγγελματικό τους προγραμματισμό το 54% των ερωτηθέντων δεν απέκρυψαν ότι θα περιμένουν τους ανταγωνιστές να κάνουν εκείνοι το πρώτο βήμα.

Οι περισσότεροι των καταναλωτών που ερωτήθηκαν εκτιμούν ότι θα αποφασίσουν την αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου περί το 2024, η δε μελέτη προβλέπει ότι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Αμερική θα καταστεί πρώτη και κύρια επιλογή των αγοραστών περί το έτος 2032. Συγκριτικά όμως για την Ινδία και την Κίνα αυτό θα συμβεί πολύ νωρίτερα περί τα έτη 2025 και 2027 αντιστοίχως, ενώ για τη Γαλλία εκτιμάται ότι θα συμβεί περί το έτος 2031.

Η Hyundai ανακοινώνει ότι ο κλάδος της Ioniq αφορά αποκλειστικά στα EVs

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων εντούτοις σημειώνουν μεγάλες προόδους στην τεχνολογία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που παράγουν με μερικά από τα μοντέλα να προσφέρουν ήδη ένα ή και περισσότερα από τα προαναφερόμενα κριτήρια επιλογής.

Υπάρχουν επίσης και διαφορετικά συστήματα πιστοποίησης της ενεργειακής αυτονομίας που χρησιμοποιούνται στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με αποτέλεσμα να διαφέρει η σημασία των αναφερομένων μεγεθών από χώρα σε χώρα.

Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι πρόδηλο ότι οι κατασκευαστές χρειάζεται να εντείνουν τις προσπάθειες ενημέρωσης και εκπαίδευσης των κοινωνιών στις οποίες επιθυμούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους όπως και να πείσουν το αγοραστικό τους κοινό ότι «το μέλλον που φαντάζονται πολλοί ότι θα έλθει σε μερικά χρόνια αποτελεί ήδη παρόν», όπως διαπιστώνει η ίδια μελέτη.

Το πρωτότυπο 2020 Honda E

Διαπιστώνεται ότι ακόμα εκφράζονται αμφιβολίες οι οποίες δίνουν στην αγορά λανθασμένα σήματα κινδύνου. Η εξειδικευμένη στα ζητήματα φόρτισης των συσσωρευτών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων εταιρεία ABB δηλώνει ότι έχουμε ήδη φτάσει στο κρίσιμο σημείο λήψης απόφασης επιλογής της ηλεκτροκίνησης όχι μόνο λόγω των παρεχόμενων για το σκοπό αυτό κινήτρων αλλά και εξαιτίας της σημαντικής μείωσης του κόστους κατασκευής των σημερινών συσσωρευτών.

Η Volkswagen επίσης ισχυρίζεται ότι και στην Αμερική έχουν ήδη φτάσει στο σημείο στο οποίο η επιλογή του ηλεκτρικού αυτοκινήτου προσφέρεται με ελκυστικότητα. Εάν μάλιστα κανείς κρίνει από τις πωλήσεις της Tesla αλλά και από το γενικότερο ενδιαφέρον που επιδεικνύει το αγοραστικό κοινό φαίνεται πράγματι να επαληθεύεται αυτός ό ισχυρισμός.

Εντούτοις, και παρά τα ευρήματα της έρευνας, η αλήθεια είναι ότι συνεχίζει να υπάρχει δυσχέρεια επακριβούς καθορισμού των «κρίσιμων χαρακτηριστικών». Ο σχολιαστής Malcolm Gladwell περιγράφει το σημείο μαζικής στροφής στις επιλογές του αγοραστικού κοινού ως τη στιγμή εκείνη κατά την οποία μια κρίσιμη κοινωνική μάζα αποφασίζει να κάνει το άλφα ή το βήτα βήμα.

Η παρούσα έρευνα – μελέτη κατέληξε μεν σε ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τις χρονικές εξελίξεις και τις επερχόμενες ανακατατάξεις στον τομέα της αυτοκίνησης θα πρέπει όμως ίσως να παραδεχθούμε ότι τα «κρίσιμα χαρακτηριστικά» που πραγματικά θα επηρεάσουν τη γενικότερη συμπεριφορά των αγορών θα διαπιστωθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια μάλλον εκ των υστέρων και ίσως να αποδειχθεί ότι θα διαφοροποιούνται και από χώρα σε χώρα ή από ήπειρο σε ήπειρο.

Stephen Edelstein – Green Car Reports

Previous ArticleNext Article