Δελτία τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων – ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.

1. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων δημοσίευσε στην ιστοσελίδα https://www.heliev.gr προτάσεις υπό μορφή πακέτου μέτρων απαραίτητων για την ευρύτερη δυνατή διάδοση της ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων στη χώρα μας. Οι προτάσεις αυτές παρουσιάζονται ήδη στην πολιτική ηγεσία της χώρας υποστηριζόμενες από αιτιολόγηση που αποδεικνύει την πολυεπίπεδη ωφέλεια που θα προκύψει για την εθνική μας οικονομία από την εφαρμογή τους

2. Στην προσπάθεια ευρύτερης διάχυσης της πληροφόρησης, σχετικά με την ηλεκτροκίνηση των οχημάτων, το Δ.Σ. του Ινστιτούτου αποφάσισε όπως η ετήσια διεθνής εκδήλωση με τον τίτλο «Hi-Tech EcoMobility Rally 2018» θα διεξαχθεί φέτος, στο τέλος Μαΐου, στη Μακεδονία με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Previous ArticleNext Article