Άρθρα

Electronomics

Πολλοί, ενδιαφερόμενοι για την αγορά ενός ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου για το οποίο διαθέτουν ιδιόκτητη θέση στάθμευσης με ηλεκτρική παροχή από τον οικιακό τους μετρητή, απευθύνονται στο ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο για πληροφόρηση των οικονομικών στοιχείων λειτουργίας του. Σε όσους έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την ηλεκτροκίνηση είναι φυσικό να υπάρχουν απορίες και ερωτηματικά σχετικά με το λειτουργικό κόστος αυτής της τεχνολογίας.

Ξεκινώντας από το γεγονός ότι, στα πρώτα τουλάχιστο χρόνια, ο ανεφοδιασμός με ηλεκτρική ενέργεια θα γίνεται, κατά κύριο λόγο, στο σπίτι και κατά τη διάρκεια της νύκτας, είναι εύκολο να προχωρήσει κανείς σε κάποιες εκτιμήσεις στηριγμένες στα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός μέσου μεγέθους τετραθέσιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου και στις απαιτήσεις μιας συνήθους καθημερινής χρήσης στο περιβάλλον της πόλης.

Η μέση χωρητικότητα των συσσωρευτών ενός τέτοιου αυτοκινήτου, σε ηλεκτρική ενέργεια, είναι περίπου 16 κιλοβατώρες και η ωφέλιμη ενέργεια, που δεν υπερβαίνει συνήθως το 80% της συνολικής, εκτιμάται ότι είναι 12,8 κιλοβατώρες. Μια μέση κατανάλωση ενός τέτοιου αυτοκινήτου αντιστοιχεί σε περίπου 13 κιλοβατώρες για κάθε 100 χιλιόμετρα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η αυτονομία του δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα.

Αν υποθέσουμε ότι ο ιδιοκτήτης του το χρησιμοποιεί καθημερινά για την μετακίνησή του από τα προάστια στο κέντρο και επιπλέον κάνει και κάποιες άλλες μετακινήσει εντός της πόλης θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η αυτονομία αυτή είναι υπεραρκετή και ότι στην πράξη η μέση χιλιομετρική απόσταση που θα διανύει σε καθημερινή βάση δεν θα υπερβαίνει τα 75 χιλιόμετρα ή τα 2250 χιλιόμετρα το μήνα.

Κατά τη νυκτερινή φόρτιση θα προσλαμβάνει από το δίκτυο μια μέση ηλεκτρική ενέργεια περίπου ίση με 11 κιλοβατώρες. Το κόστος κάθε τέτοιας φόρτισης θα επιβαρύνει τον λογαριασμό της ΔΕΗ (ή του όποιου άλλου παρόχου) με το ποσό των 1,82 Ευρώ (περιλαμβανομένων των επιβαρύνσεων και του ΦΠΑ) ή εναλλακτικά με το ποσό των 1,17 Ευρώ εάν η φόρτιση γίνεται με νυκτερινό τιμολόγιο.

Σε μηνιαία βάση, το κόστος της ενέργειας κίνησης του αυτοκινήτου για 2250 χιλιόμετρα θα ανέλθει σε 55 Ευρώ. Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί μειωμένο νυκτερινό τιμολόγιο η αντίστοιχη δαπάνη μειώνεται σε 35 Ευρώ.

Ένα μικρό συμβατικό αυτοκίνητο με κατανάλωση 5 λίτρων βενζίνης για κάθε 100 χιλιόμετρα θα απαιτούσε για την ίδια απόσταση δαπάνη 187 Ευρώ. Η οικονομία που επιτυγχάνεται είναι ίση με 132 (ή 152) Ευρώ μηνιαίως.

Σε ετήσια βάση, ο χρήστης του παραδείγματος, αποκομίζει οικονομία 1584 (ή 1824) Ευρώ και σε επταετή κύκλο χρήσης 11.088 (ή 12.768) Ευρώ. Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν τα οφέλη από τις μειωμένες δαπάνες συντήρησης αλλά και να αφαιρεθεί η απομείωση της αξίας των συσσωρευτών (που εκτιμάται ότι έχουν κύκλο ζωής 10 – 12 ετών). Τα ποσά αυτά θεωρείται ότι ισοσταθμίζονται μεταξύ τους.

Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν αυτή η οικονομία ισοσταθμίζει την αυξημένη αξία κτήσης. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη. Τα οφέλη από τη διάδοση της ηλεκτροκίνησης είναι πολλαπλά και τις περισσότερες φορές αντανακλούν στον χρήστη έμμεσα. Η απλή απαρίθμησή τους εξηγεί γιατί οι οργανωμένες κοινωνίες επιδιώκουν τη διάδοση αυτής της τεχνολογίας προσφέροντας οικονομικά και φορολογικά κίνητρα.

Μείωση των ρύπων και του θορύβου στα αστικά κέντρα (δημόσια υγεία), αξιοποίηση εθνικών η/και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση των εισαγωγών πετρελαίου και της εξάρτισης της χώρας από αυτές, άνοιγμα νέων τομέων τεχνολογίας κ.λπ.

Είναι βέβαιο ότι το μέλλον ανήκει στην ηλεκτροκίνηση. Ας συμβάλλουμε όσο μπορούμε στη ταχύτερη διάδοσή της.

Previous ArticleNext Article